Från porslin till plast

Lidköping under ett omvälvande århundrade

I början av 1900-talet förvandlades den gamla handels- och hantverksstaden Lidköping till  länets viktigaste industristad. I början av 2000-talet finns inte de stora fabrikerna kvar, men industrin är fortfarande betydelsefull, både för sysselsättningen och stadsmiljön.

Utställningen "Från porslin till  plast - Lidköping under ett omvälvande århundrade" berättar om bl a  Rörstand, Meken och plastfabrikerna. Och om arbetet, de nya folkrörelserna, arbetarbostäderna och den förändrade stadsmiljön. Men framför allt om människorna. Om dem som levt och arbetat i staden och bidragit till att Lidköping är vad det är idag.Och om hur det var att vara barn förr i tiden.

Välkommen att stämpla in!


(Utställningsperiod: 16/4  2015 - 17/1 2016)