Vänermuseets hållbarhetsarbete uppmärksammades på Museernas Vårmöte

På senare tid har Vänermuseet alltmer börjat arbeta med frågor kring social hållbarhet vid sidan om miljöarbetet. Syftet med hållbarhetsarbetet är att skapa mötesplatser där människor kan ventilera sin oro och frustration, men också få ny kunskap, lust och ork att själva agera. Den 20 april är museets personal inbjudna  till Museernas Vårmöte i Linköping för att föreläsa om hållbarhetsarbetet.

Vänermuseet är ju det stora vattnets museum och skildrar Vänerområdets natur- och kulturliv med ett brett historiskt perspektiv. Natur-och kulturvetare jobbar tätt tillsammans med en av huvuduppgifterna att förmedla kunskap om människans förhållande till sin miljö. Museet är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 som ett av få museer i världen. Museets personal jobbar med både lokala och globala miljöfrågor – utgår från det lilla sammanhanget för att lyfta blicken mot det stora och möter människor i alla åldrar i diskussioner och utbildning kring hållbar utveckling.
I en föränderlig omvärld med bland annat ökade flyktingströmmar och växande utanförskap försöker Vänermuseet bli en arena även för soical hållbarhetsfrågor, genom att sprida information och goda exempel. Med den stora sjön Vänern som kontext och utgångspunkt helt enkelt försöka skapa ringar på vattnet. Bland annat har man arrangerat en flyktingkväll och under våren visat fotoutställningen ”Det är vi som är dom” om romer i södra Rumänien. Just nu pågår dessutom föreläsningsserien ”I samma värld”, där författare, musiker, statsvetare med flera talar om människors lika värde utifrån olika perspektiv.
Hållbarhetsarbetet har nu uppmärksammats nationellt och den 20 april var miljöpedagog Sofia Wennberg och marknadsförare Hanna Sundblad inbjudna till Museernas Vårmöte i Linköping för att föreläsa om Vänermuseets verksamhet och inspirera andra museer. Årets tema för vårmötet var ”Med mod och makt”.

Museernas Vårmöte pågick 19-21 april och är den största och viktigaste nätverksträffen för landets museer. I år var en av talarna kulturminister Alice Bah Kunhke som också  delade ut priset till Årets museum till Tekniska Museet i Stockholm.

 

Publicerat av duva