Åk 8 på Vänermuseet

Nu är vi på museet i full gång med alla Lidköpings åk 8.

De besöker oss för att ta del av både historiska och nutida perspektiv kring hållbar utveckling. Genom att prata och diskutera om hur det har varit förr och hur det ser ut nu, får eleverna ytterligare verktyg att ta sig an vardagen med stöd från skolan. Vi pedagoger tar också del av intressanta resonemang när eleverna aktivt bidrar till innehållet i de olika passen.

Besöket från åk 8 är den sista delen av programmet 2-5-8 som Vänermuseet håller för Lidköpings alla skolor, där åk 2 och åk 5 också har sina temahalvdagar. De olika åldrarna har olika infallsvinkel, men temat hållbar utveckling är genomgående.

Publicerat av duva