Min plats i biosfären ny populärvetenskaplig skrift

Tisdagen den 26 november presenterades resultaten av forskningsprojektet ”Kulturmiljö och kulturarv som en del av hållbar landskapsförvaltning” i Centrumhuset,Götene. Projektet har undersökt kulturmiljöns och kulturarvens betydelse för de som bor och arbetar inom Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle. I samband med presentationen släpptes också den populärvetenskapliga skriften ”Min plats i biosfären”.

– Våra resultat visar bland annat att en människas välbefinnande är högre ju större platsidentitet hon känner. Tjänstemän som arbetar med biosfärområdet har stor kunskap om kulturmiljöernas betydelse, begreppet kulturella ekosystemtjänster är däremot mindre känt, säger Ingegärd Eliasson forskare på institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet och projektledare.

Resultatet blir vandringsutställning

Skriften ”Min plats i biosfären” är första delen av ett kommunikationsprojekt finansierat av FORMAS. I skriften har Lars Göran Nilsson bidragit med en text och Maria Jansson har fotograferat.
Nästa del i kommunikationsprojektet är en vandringsutställning som produceras av projektledaren Tove Dahlbom vid Vänermuseet i Lidköping och som kommer visas i Götene, Lidköping och Mariestad under sommaren 2020. Dessutom kommer Biosfärskontoret i Mariestad producera fram två korta filmer på ämnet. Syftet är att sprida forskningsresultaten till en vidare krets och att inspirera till samtal mellan boende och tjänstemän i biosfärområdet.

Förutom den populärvetenskapliga skriften så kommer det att skrivas tre vetenskapliga artiklar inom de olika områdena.
Projektet består av en tvärvetenskaplig grupp forskare som har arbetar tillsammans med praktiker från Biosfärkontoret och Vänermuseet.

Du kan läsa skriften här! 

Den finns även att hämta i receptionen på Vänermuseet!

Publicerat av Maria Jansson