2-5-8 för hållbar utveckling

Årligen återkommande temadagar för elever i Lidköpings kommun. Hållbar utveckling består av tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att belysa detta har specifika skolprogram tagits fram för att möta elever i respektive årskurs utifrån i läroplanen.

Alla Lidköpings elever i åk 2, 5 och 8 deltar årligen i Vänermuseets temadagar för hållbar utveckling. I programmet ingår en dag på Vänermuseet och en dag vid naturum Vänerskärgården -Victoriahuset/Läckö Slott för respektive årskurs. Temadagarna har pågått sedan 2014. De utvecklas fortlöpande i samråd med pedagoger vid naturum Vänerskärgården – Victoriahuset/Läckö Slott. Syftet är att ge eleverna i Lidköpings kommun en gemensam grund att stå på när de i framtiden möter det som populärt kallas hållbar utveckling.

2-5-8 för hållbar utveckling är möjligt genom ett samarbete mellan Vänermuseet, Stiftelsen Läckö Slott, skolförvaltningen, och Sparbankstiftelsen. Sparbankstiftelsen finansierar bussar för skolorna som gör det möjligt att besöka Vänermuseet och naturum/Läckö Slott. Samarbetet mellan besöksmålen skapar genomarbetade teman som kompletterar och stärker varandras innehåll.

Temadagarna ger även eleverna chans att skapa personliga band till viktiga natur- och kulturbesöksmål i vår kommun.

Årskurs 2 – Tema mat

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 2 under perioden november – december. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

Årskurs 5 – Tema landskap

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 5 under perioden september – oktober. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-11.45 inklusive raster. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

Åk 5 miljötemadag på Vänermuseet

Datum Skola Klass Antal elever Buss avgår från skola
Vecka 37

Måndag 13/9
Tisdag 14/9

Onsdag 15/9

Torsdag 16/9

Järpås

Broholm

Broholm

Lidåker

Jar 10

Bron

Holmen

Lid 10

14

17

17

28

8:30

8:45

8:45

8:45

Vecka 38

Måndag 20/9

Tisdag 21/9

Onsdag 22/9

Torsdag 23/9

Lilleskog

Majåker

Månesköld

Månesköld

Lil10

Maj10

Man10a

Man 10b

34

35

18

19

8:45

8:40

8:45

8:45

Vecka 39

Måndag 27/9

Tisdag 28/9

Onsdag 29/9

Torsdag 30/9

Månesköld

Örslösa

Östby

Otterstad

Man 10c

Ors10

Ost10

Ott10

18

15

26

14

8:45

8:30

8:40

8:20

Vecka 40

Måndag 4/10

Tisdag 5/10

Onsdag 6/10

Torsdag 7/10

Råda

Råda

Saleby

Sjölunda

Rad10 halvklass

Rad10 halvklass

Sal10

Sjo10

21

21

14

28

8:40

8:40

8:30

8:40

Vecka 41

Måndag 11/10

Tisdag 12/10

Onsdag 13/10

Torsdag 14/10

Stenhammar

Stenhammar

Stenporten

Stenporten

Sth10a

Sth10b

Stp10 halvklass

Stp10 halvklass

16

19

20

20

8:45

8:45

8:45

8:45

Vecka 42

Måndag 18/10

Tisdag 19/10

Onsdag 20/10

Torsdag 21/10

Tun

Wennerberg

Vinninga

Tun10

Wen10

Vin10

8

21

28

8:20

8:45

8:30

Årskurs 8 – Tema naturresurser och livsstil

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 8 under perioden januari – mars. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.