Biosfärutmaningen

Årligen återkommande utmaning för elever i vårt och andra biosfärområden. Vi som bor och verkar inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle har ett särskilt uppdrag från FN genom Unesco. Uppdraget är att visa upp goda exempel på hur vi människor kan leva så att jordens resurser räcker på lång sikt.

Biosfärutmaningen är en gemensam utmaning för grundskolor inom Mariestad, Götene och Lidköpings kommun. Syftet med Biosfärutmaningen är att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans. Även skolor från andra Biosfärområden både nationellt och internationellt bjuds in att delta.

Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens biosfärområden har i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. När världens stora utmaningar känns övermäktiga vill vi visa att förändring är möjlig. Tillsammans kan vi påverka. Du och din klass kan vara med. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många människors små handlingar blir något stort!

Biosfärutmaningen arrangeras tillsammans med Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet.

Anmäl din skolklass till Biosfärutmaningen 2018 – Årets tema: Min plats i Biosfären.

I år handlar Biosfärutmaningen om att klassen med hjälp av egna bilder ska visa upp en favoritplats i vårt biosfärområde. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill!
Tillsammans kommer klasserna att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser som finns här i vårt område. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många människors små handlingar blir något stort!
Även skolor i andra biosfärområden i Sverige och runt om i världen kommer att bjudas in att delta i utmaningen för att visa upp favoritplatser i sina områden.
Årets biosfärutmaning sker i samverkan med biosfärprojektet *Här finns liv som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i biosfärområdet för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Resultatet av årets biosfärutmaning kommer att visas vid den nya utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.

Så här går utmaningen till:

Utmaningen består av fyra delar:
1) Varje elev får dokumentera och beskriva sin favoritplats – platsen skall vara utomhus och det skall finnas liv på platsen.
2) Eleverna röstar fram vilken plats som är mest lämpad som bidrag för just er klass.
3) Kom överens om en motivering, varför valde klassen just denna plats av alla platser?
4) Bifoga tävlingsbidraget

En jury bedömer de inlämnade bidragen och utser en vinnare.
Barnens bidrag kommer bland annat att visas upp i utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott. Utställningen handlar om vårt biosfärområde och de 17 globala hållbarhetsmålen som FN:s ledare tagit fram. Utställningen erbjuder besökaren att ta del av lokala hållbara exempel på hur vi kan vara med och bidra till planetens framtid genom bilder, aktiviteter och ny spelteknik. Ni kommer att få mer information om när barnens bidrag kommer att finnas på plats.

Anmälan

Anmäl er genom att följa länken https://sv.surveymonkey.com/r/TPHYS52. Sista anmälningsdag till Biosfärutmaningen är fredagen den 15 mars 2018.

Ert bidrag vill vi få in senast den 20 april.

Alla klasser som deltar får ett pedagogiskt material som Vänermuseet tagit fram. Här erbjuds en lätt förklaring till utmaningen samt ett formulär ni skall fylla i och skicka in. Exempel på hur ni kan lägga upp arbetet finns i formuläret. Det pedagogiska materialet skickas till er då ni anmält er.

När ni rapporterar:
• Fyll i formuläret du fick då du anmälde dig.
• Bifoga en bild på den plats som ni valt att beskriva. Bilderna att presenteras digitalt så tänk på att det är bra om det är bra kvalitet på bilden.

Tävlingsmoment

Den vinnande klassen bjuds på bussresa till en känd plats i vårt biosfärområde. Här får ni göra ett spännande studiebesök och bjuds på fika. Det är frivilligt att tävla om sin favoritplats. Man kan lika gärna delta i utmaningen utan att tävla.

Frågor

Johanna Olsson, Biosfärkontoret, 0501 – 39 31 95, johanna.olsson@vanerkulle.se,
Ida Billvén på Vänermuseet, 0510 – 77 00 64, ida.billven@lidkoping.se

Tidigare utmaningar

2017 års Biosfärutmaning – Källsortering och skapande

Med avstamp i Håll Sverige Rents skräpplockardagar skapade klasserna spännande djur av det material som de samlat in. De uppfann även ett nytt ord för skräp som skall återvinnas.
Läs mer om 2017 års utmaning på biosfärområdets hemsida

2016 års Biosfärutmaning – Rörelse och demokrati

Elever arbetade klassvis tillsammans fram nya utelekar för skolgården eller skolskogen. Det blev närmare 30 nya lekar. Samtliga lekar hittar du på biosfärområdets hemsida

2015 års Biosfärutmaning – Matsvinn

Elevernas uppdrag var att komma på smarta sätt att minska matavfallet. Matavfallet vägdes för att se hur mycket matsvinnet minskade. Läs mer på biosfärområdets hemsida