Biosfärutmaningen

Biosfärutmaningen är en årligen återkommande utmaning för elever i vårt och andra biosfärområden. Vi som bor och verkar inom Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle har ett särskilt uppdrag från FN genom Unesco. Uppdraget är att visa upp goda exempel på hur vi människor kan leva så att jordens resurser räcker på lång sikt.

Biosfärutmaningen är en gemensam utmaning för grundskolor inom Mariestad, Götene och Lidköpings kommun. Syftet med Biosfärutmaningen är att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammans. Även skolor från andra Biosfärområden både nationellt och internationellt bjuds in att delta.

Hållbar utveckling är komplext. Ingen har facit. Det är därför världens biosfärområden har i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. När världens stora utmaningar känns övermäktiga vill vi visa att förändring är möjlig. Tillsammans kan vi påverka. Du och din klass kan vara med. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många människors små handlingar blir något stort!

Biosfärutmaningen arrangeras tillsammans med Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle och Vänermuseet.

Frågor

Har du frågor om biosfärutmaningen, kontakta oss!

Tidigare utmaningar

2017 års Biosfärutmaning – Källsortering och skapande

Med avstamp i Håll Sverige Rents skräpplockardagar skapade klasserna spännande djur av det material som de samlat in. De uppfann även ett nytt ord för skräp som skall återvinnas.
Läs mer om 2017 års utmaning på biosfärområdets hemsida

2016 års Biosfärutmaning – Rörelse och demokrati

Elever arbetade klassvis tillsammans fram nya utelekar för skolgården eller skolskogen. Det blev närmare 30 nya lekar. Samtliga lekar hittar du på biosfärområdets hemsida

2015 års Biosfärutmaning – Matsvinn

Elevernas uppdrag var att komma på smarta sätt att minska matavfallet. Matavfallet vägdes för att se hur mycket matsvinnet minskade. Läs mer på biosfärområdets hemsida