Vattendag med sommarlabbet

Vänermuseets miljövetare kommer ut med vårt mobila sommarlabb och möter er vid ett vattendrag nära er skola. Där undersöker vi livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Under dagen strävar vi efter att öka elevernas nyfikenhet på och intresse för att veta mer om ekosystem i närmiljön samt ge kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 40-60 minuter per grupp om 15-20 elever.

För åk:

F-9

Tider:

Fråga vid bokning när dagen kan börja och sluta.

Period:

24 april – 14 juni 2018

Pris:

Lidköpings kommunala skolor: 500 kr
Övriga skolor: 1500 kr