Begravningskaramellen – Mars 2019

En liten oansenlig tingest i papper, knappt 20 cm lång, fångade en dag mitt intresse i den monter som är tillägnad Anna Lisa Lidbeck (1799 – 1880, Lidköping) här på Vänermuseet. Det är en så kallad begravningskaramell. Begravningskonfekt, eller begravningskaramell är godis som förr sveptes in i svart eller vitt papper försett med änglar, kors eller andra symboler för döden. Begravningskonfekt förekom under 1600- 1800-talen och bjöds till begravningsgästerna i samband med begravningsmåltiden.

Den lilla begravningskaramellen berättar att nu är livet slut för Anna Lisa, som blev 81 år gammal. Begravningsgästerna suger på sina begravningskarameller och alla närvarande hade förmodligen sin egen relation till Anna Lisa när hon levde. Vem var denna starka kvinna? Var hon älskad och beundrad under sin livstid? Vid 1800-talets början var kvinnor hårt styrda, var inte myndiga och hade varken rösträtt eller arvsrätt, men i slutet av seklet hade många självklara rättigheter vunnits.

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars, som firas officiellt sedan 1977, på initiativ av FN, vill jag rikta ljuset på en av Lidköpings starka kvinnor under 1800-talet. Anna Lisa Lidbeck har gått till historien som den mest generösa donatorn i Lidköping. Hennes donationer uppskattades vid hennes död till över 600.000 kr och motsvarar i dagens penningvärde flera tiotals miljoner.

Hon blev ensam ägare till ett avsevärt kapital och disponerade en förmögenhet, som hon använde till olika sociala ändamål, en ny orgel till Nicolaikyrkan, samt till järnvägen – Skarabanan. I hennes förmögenhet ingick även det som idag kallas Lidbeckska huset. Hon förblev ogift och bodde kvar i den palatsliknande övre våningen, men bodde själv i ett par enkla rum som vette mot gatan, som nu är uppkallad efter henne – Lidbecksgatan.

Sedan snart ett halvår tillbaka arbetar jag som konstpedagog på Vänermuseet i Lidköping. Det är ett fantastiskt arbete och jag möter många underbara människor i det levande livet, men också i de många fantastiska liv som slocknat.

I det immateriella kulturarvet, som föremålen här på museet förmedlar, kan vi läsa in längtan, glädje, lek, sorg, makt, kärlek och vardagens slit – allt som hör livet till. I montern Månadens föremål på Vänermuseet ligger nu denna begravningskaramell. Här finns även ett porträtt på Anna Lisa, en kaffekopp och en vacker brosch, som kanske bars vid högtidliga tillfällen.

Berith Stennabb, Konstpedagog, Vänermuseet.

Publicerat av Evelina Thyne