Brandpiska – Oktober 2019

Det var svårt att inte tänka på huvudtemat under arbetet med Bara vanligt vatten?, Hypersea och Värdefulla vatten. Tre utställningar om vatten gjorde att jag tänkte mer på vatten än annars. Vad använder vi vatten till, och hur använder vi det?

När jag började jobba på Vänermuseet under slutet av sommaren 2018 var vatten på tapeten. Både det kommunala kranvattnets bakterielarm, men även avsaknaden av vatten var märkbar. Lantbruk hade drabbats av torka; gräsmark och skog av många stora bränder. Torka, skogs- och gräsbränder är i sig inte onaturliga, men med stora ekonomiska intressen i skogsbruket står mycket på spel för många. Både för skogsägare och de som bor och lever i och vid skogen.

Även om Lidköping inte var hårdast hotat av bränderna har storbränder härjat här andra gånger. Som Gamla staden 1849, och Gamla Rådhuset 1960. Människor, hus och minnen är i fara, vad gör vi då? Vi litar på att hjälp kommer och vi gör vad vi kan. Dagens typ av brandskum skiljer sig något från dåtidens, men både nu och då används gammalt hederligt vatten vid brandbekämpning.

Månadens föremål, en brandpiska, skiljer sig rejält från dagens snitt. Enligt stavens initialer No 1 N.S. har just denna brandpiska troligen använts i Nya staden. Den här tidens brandpiskor tillverkades av trä och hampa. Hampapiskan doppades i vatten, vilken sedan elden skulle slås med. Till sin hjälp hade man också andra föremål, som små brandsprutor, större brandsprutor med pump och räddningstjänstens brandbilar med motorsprutor.

Mycket vatten har flutit i Lidan sedan de stora bränderna drabbade Lidköping, och vi får hoppas att vår fina stad får stå oskadd länge till!

Är du nyfiken och vill kika närmare på brandpiskan har du två alternativ. Antingen går du in på www.vanermuseet.se och väljer ”Sök i samlingarna” i menyn. Skriv in 005193 i sökrutan, alternativt sökordet ”brand”. Eller så besöker du receptionen där Månadens föremål har sin monter. Där kan du också se historiska foton av Lidköpings räddningstjänst.

Tove Dahlbom, miljöpedagog

Publicerat av Evelina Thyne