Kontakt

Välkommen till Vänermuseet. Nedan finner du kontaktuppgifter till museet och till vår personal.

Vänermuseet

Framnäsvägen 2, 531 54 Lidköping 0510-77 00 95
vanermuseet@lidkoping.se
Org. nr: 212 000-1694

 

Ida Billvén  Museichef 0510-77 00 64
ida.billven@lidkoping.se

Daan Van Der Blom Museibiologi
dan.vanderblom@lidkoping.se

Björn Ohlsson Etnologi, Fil. dr 0510-77 00 63
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Lars Göran Nilsson Kulturhistoria 0510-77 00 96
larsgoran.nilsson@lidkoping.se

Roland Peterson Marinarkeologi 0510-77 00 66
roland.peterson@lidkoping.se

Sofia Wennberg Museibiologi, jobbar även på Naturum Vänerskärgården Viktoriahuset, Fil.dr 0510-77 05 45
sofia.wennberg@lidkoping.se

Anna Örnefeldt Miljöpedagogik 0510-77 00 11 (föräldraledig)
anna.ornefeldt@lidkoping.se

Ebba Olofsson Fredholm Miljöpedagogik 0510-77 00 11 (vikarie)
ebba.olofssonfredholm@lidkoping.se

Anna Vernersson Etnologi 0510-77 09 07 (vikarie)
anna.vernersson@lidkoping.se

Mona Jonsson Ekonomi, Butik, Reception 0510-77 03 43
mona.jonsson@lidkoping.se

Susanne Leverén Marknadsföring/Evenemnang, Reception 0510-77 11 90
mailto:susanne.leveren@lidkoping.se

Robert Bernhoft Museiteknik 0510-77 00 93
robert.bernhoft@lidkoping.se