Kontakt

Vänermuseet

Vänermuseet, Framnäsvägen 2, 531 54 Lidköping
0510-77 00 95
vanermuseet@lidkoping.se
Org. nr: 212 000-1694

Ida Billvén  Museichef 0510-77 00 64
ida.billven@lidkoping.se

Robert Bernhoft Museiteknik 0510-77 00 93
robert.bernhoft@lidkoping.se

Daan van der Blom Museibiolog 0510-77 00 37
daan.vanderblom@lidkoping.se

Tove Dahlbom Miljöpedagogik 0510-77 00 11
tove.dahlbom@lidkoping.se

Sophie Hassel Hedihn Museibiolog, jobbar även på Naturum Vänerskärgården Viktoriahuset
0510-77 05 45 sophie.hasselhedihn@lidkoping.se

Maria Jansson Marknadsföring 0510-77 00 15
maria.jansson4@lidkoping.se

Camilla Jonsson Antikvarie, föremålsansvarig 0510-77 00 63 camilla.jonsson@lidkoping.se

Malena Kindberg Antikvarie 0510-77 09 07
malena.kindberg@lidkoping.se

Susanne Leverén Reception, 0510-77 00 95
susanne.leveren@lidkoping.se

Ulf Lindquist Vaktmästare, 0510-77 10 50
ulf.lindquist@lidkoping.se

Lars Göran Nilsson Kulturhistoria 0510-77 00 96
larsgoran.nilsson@lidkoping.se

Roland Peterson Marinarkeologi 0510-77 00 66
roland.peterson@lidkoping.se

Berith Stennabb Konstpedagog 0510-77 05 99
berith.stennabb@lidkoping.se

Evelina Thyne Reception, butik 0510-77 00 95 – FÖRÄLDRALEDIG
evelina.thyne@lidkoping.se

Sofia Wennberg Museibiolog, jobbar även på Naturum Vänerskärgården Viktoriahuset, 0510-77 05 45 – FÖRÄLDRALEDIG
sofia.wennberg@lidkoping.se

Mona Jonsson Werner Ekonomi, Reception, Butik 0510-77 03 43
monica.jonssonwerner@lidkoping.se

Sandra Wall Bebyggelseantikvarie 0510-77 00 99
sandra.wall@lidkoping.se

Anna Örnefeldt Miljöpedagogik 0510-77 00 11 – FÖRÄLDRALEDIG
anna-maria.ornefeldt@lidkoping.se