Kontakt

Välkommen till Vänermuseet. Nedan finner du kontaktuppgifter till museet och till vår personal.

Vänermuseet

Vänermuseet

Framnäsvägen 2, 531 54 Lidköping 0510-77 00 95
vanermuseet@lidkoping.se
Org. nr: 212 000-1694

 

Ida Billvén  Tf Museichef, 0510-77 00 64
ida.billven@lidkoping.se

Marcus Drotz Biologi, Fil. dr 0510-77 00 37
marcus.drotz@lidkoping.se

Björn Ohlsson Etnologi, Fil. dr 0510-77 00 63
bjorn.ohlsson2@lidkoping.se

Lars Göran Nilsson Kulturhistoria 0510-77 00 96
larsgoran.nilsson@lidkoping.se

Roland Peterson Marinarkeologi 0510-77 00 66
roland.peterson@lidkoping.se

Sofia Wennberg Museibiologi, jobbar även på Naturum Vänerskärgården Viktoriahuset, Fil.dr 0510-77 05 45
sofia.wennberg@lidkoping.se

Anna Örnefeldt Miljöpedagogik 0510-77 00 11 (föräldraledig)
anna.ornefeldt@lidkoping.se

Ebba Olofsson Fredholm Miljöpedagogik 0510-77 00 11 (vikarie)
ebba.olofssonfredholm@lidkoping.se

Anna Vernersson  Etnologi 0510-77 09 07 (vikarie)
anna.vernersson@lidkoping.se

Mona Jonsson Butik, reception 0510-77 00 95
mona.jonsson@lidkoping.se

Catharina Holmstrand Ekonomi, administration, reception 0510-77 03 43
catharina.holmstrand@lidkoping.se

Robert Bernhoft Museiteknik 0510-77 00 93
robert.bernhoft@lidkoping.se

Bohdan Kobilinski Vaktmästeri, akvarieskötsel 0510-77 14 99
bohdan.kobilinski@lidkoping.se

Isabel Eriksson Konstintendent Lidköpings Konsthall 0510-77 03 44
isabel.eriksson@lidkoping.se

Fatima Besovic
Konsthallsvärd 0510-77 00 10
fatima.besovic@lidkoping.se