Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa smittspridning av covid-19 i Västra Götaland stänger Kultur & Fritid, Lidköpings kommun,…

Läs mer

OBS! Vi har tillfälligt stängt pga Covid-19 till och med 19 november Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att begränsa…

Läs mer