Om museet

Akvarier

Akvariedelen ”På djupet” är många besökares favoritavdelning här på Vänermuseet, speciellt det stora akvariet med vår 106 cm och 10,5 kg…

Läs mer

Bokningar

Välkommen att boka guidning i våra utställningar eller konferens i något av våra konferensrum. Om du vill boka guidning i någon…

Läs mer

Butiken

Vänermuseet är ett av få museer i världen som är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. En stor del av utbudet…

Läs mer

Miljöarbete

Miljön är viktig på Vänermuseet. Vi jobbar med både lokala och globala miljöfrågor. För att bidra till ett hållbart Vänerområde…

Läs mer

Samlingar

Våra föremål och foton Museets samlingar består av drygt 17 000 föremål, 1 600 konstverk och 150 000 foton, samt en hel del…

Läs mer

Marinarkeologi

Vänern är Europas tredje största sötvattensjö, efter Ladoga och Onega i Ryssland. Sjöfart har funnits i Vänern åtminstone sedan vikingatiden. Hittills…

Läs mer

Vänermuseets historia

Vänermuseet har sitt ursprung i Lidköpings Hantverksmuseum som öppnades 1918 i rådhuset på Nya stadens torg, på initiativ av Lidköpings…

Läs mer

Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med…

Läs mer

Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland…

Läs mer