Marinarkeologi

Vänern är Europas tredje största sötvattensjö, efter Ladoga och Onega i Ryssland.

Sjöfart har funnits i Vänern åtminstone sedan vikingatiden. Sikten är begränsad och botten mycket varierande. I norr är den slät och oftast täckt av sandlera. Hittills har närmare 700 vrak lokaliserats men upp till 20 000 vrak kan finnas.