Samlingar

Våra föremål och foton

Museets samlingar består av drygt 17 000 föremål, 1 600 konstverk och 150 000 foton, samt en hel del arkivhandlingar. När det gäller samlingarna dominerar föremål från stadens olika hantverksyrken, sjöfart och fiske samt skolmaterial. Fotosamlingen består framför allt av äldre material från fotoateljéer i Lidköping och av museets egna dokumentationer från senare år. I arkivet kan man bland annat hitta foton, handlingar från företag och personer, tidningsklipp samt ritningar från stadsbyggnadskontoret.

Samtliga föremål och ca 44 000 av fotografierna är sökbara i vår databas Carlotta. De flesta föremål är fotograferade. Här kan man söka efter en typ av föremål, en gata eller annan plats, en person eller ett företag, och får då se både bilder och föremål som har med personen/platsen/företaget att göra.

Vi tar tacksamt emot frågor och gärna kompletteringar och korrigeringar vad gäller uppgifter om våra föremål och foton. Vi tar också emot föremål som har med Vänern och/eller Lidköping att göra.

För frågor och synpunkter angående våra föremål, foton och arkivalier kontakta:

Lars Göran Nilsson, kulturhistoriker larsgoran.nilsson@lidkoping.se 0510-77 00 96