Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med i föreningen så stödjer du och främjar museets verksamhet på flera sätt. Vi är knappt 200 medlemmar men har ambitionen att växa för att kunna stötta Vänermuseet mer, samtidigt som vi vill bredda kulturutbudet.

Vänermusei Vänner

Föreningen verkar för:

 • att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens kulturhistoria
 • att insamlade föremål kan levandegöras för allmänheten
 • att samlingarna kan kompletteras
 • att uppmuntra genom stipendier till person, förening, som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv
 • Vänermuseets förskönande, interiört som exteriört

Vänermusei Vänner ger ekonomiska bidrag till olika projekt i Vänermuseets verksamhet. Föreningens medlemmar har även möjlighet att hjälpa till med frivilligarbete i samband med olika aktiviteter i museets verksamhet.

Vänermusei Vänner har ett eget aktivitetsprogram med föredrag och utflykter till intressanta platser. Observera!: Under 2020 är programmet starkt påverkat av rådande situation då vi tyvärr får ställa in vårens aktiviteter. Så snart vi vet mera återkopplas detta.

INSTÄLLT – 21 april klockan 18:30 Utflykt Skofteby, Secularis med kyrkan
Victoria och Helena Lundborg berättar och visar oss runt. Samling 18:00 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar

INSTÄLLT – 19 maj klockan 18:00 Berättarkväll på Vänermuseet
”Från borgarbarn till bondunge” Med Ettie Ivarsson. Vi börjar med fika.

INSTÄLLT – 2 juni klockan 18:30 Utflykt till Stola Herrgård
Jörgen Lindqvist visar och berättar om Stola och dess ägare. Samling klockan 18:00 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar.

INSTÄLLT – 18 augusti klockan 18:00 Berättarkväll på Vänermuseet
”Gunnar Wennerberg”. Christer Almqvist med sångare framför en personhistoria. Vi börjar med fika.

INSTÄLLT – 15 september klockan 18:00 Berättarkväll på Vänermuseet
”Försvaret idag”. Med Löjtnant Ove Larsson F7. Vi börjar med fika.

INSTÄLLT – 20 okt klockan 18:00 Berättarkväll på Vänermuseet
”Dolda rum från medeltidens Kålland”. Med antikvarie Robin Gullbrandsson. Vi börjar med fika.

INSTÄLLT – 17 nov klockan 18:00 Berättarkväll på Vänermuseet
”Kyrkor i bygden”. Med Tom Roffey. Vi börjar med fika.

Ett medlemskap i Vänermusei Vänner ger dig:

 • Fri entré till Vänermuseets utställningar
 • Fri entré till programlagda visningar
 • Fri entré till program där Vänermuseet är ensamarrangör
 • Gratis utdelning vid årsmötet av publikationer som vänföreningen sponsrat
 • Deltagande i föreningens aktiviteter är kostnadsfria

Stipendium

Det finns många personer, föreningar som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv som vi i styrelsen vill lyfta fram och visa på vår uppskattning genom ett stipendium. Vänermuseet värnar om vår kulturmiljön både på land och sjö varför våra blickar skall riktas till personer som bidrar positivt till Lidköpings och Vänerns kulturmiljö och miljön på land och sjö. Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad och består av en stipendiebrev samt en penningsumma på upp till 15 000 kr. Kandidater kan nomineras under året av vem som så känner för det som då meddelar någon i styrelsen i Vänermusei Vänner.

Vid frågor, kontakta gärna någon i styrelsen:

 • Ordförande Bror Hedlund 070-548 80 77
 • Sekreterare Gunnar Hjorth 070-810 17 33