Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med i föreningen så stödjer du och främjar museets verksamhet på flera sätt. Vi är knappt 200 medlemmar men har ambitionen att växa för att kunna stötta Vänermuseet mer, samtidigt som vi vill bredda kulturutbudet.

Föreningen verkar för:

 • att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens kulturhistoria
 • att insamlade föremål kan levandegöras för allmänheten
 • att samlingarna kan kompletteras
 • att uppmuntra genom stipendier till person, förening, som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv
 • Vänermuseets förskönande, interiört som exteriört

Vänermusei Vänner ger ekonomiska bidrag till olika projekt i Vänermuseets verksamhet som. Föreningens medlemmar har även möjlighet att hjälpa till med frivilligarbete i samband med olika aktiviteter i museets verksamhet.

Vänermusei Vänner har ett eget aktivitetsprogram med föredrag och utflykter till intressanta platser. Under 2019 är programmet följande:

20 februari kl. 18.30 Årsmöte på Vänermuseet
Årsmötesförhandlingar med stipendieutdelning till en person som gjort en kulturinsats för bygden. Efter kaffet berättar Ingrid Johnsson, släkt- och bygdeforskare, om kända kvinnor med anor i bygden.

20 mars kl. 18.00 Berättarkväll på Vänermuseet ”Gamla by-källor” Husaby, Skofteby, Råda och Kållandsö
Presentation av T. Engdal, V. Lundborg, M. Sanderi, I. Johnsson. Vi börjar med kaffe och våffla (våffeldagen 25 mars).

10 april kl 18.00 Utflykt Råda by-källor
Maria Sanderi berättar om Råda källor och öppnar upp Lunnelid stugan. Medtag gärna en fikakorg. Samling kl 18.00 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar.

22 maj kl. 18.00 Utflykt till Läckö Slott ”Lager av historia”
Malena Kindberg visar och berättar om Läckö slotts historia. Samling kl 18 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar. Start kl 18.30 på Läckö slotts borggård.

21 augusti kl. 18.00 Utflykt till Lidköpings Norra kyrkogård, Lidköpingsprofiler från förr”
Adrian Taleny ger en historisk genomgång av kända Lidköpingsbor.

18 september kl 18.00 Utflykt till Årnäs Bruk,
Roland Nordh guidar på museet och borgruinen. Samling kl 18 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar. Start kl 18.45 utanför Årnäs museum.

23 okt kl 18.00 Berättarkväll på Vänermuseet ”Kloster i Västergötland”
Maria Wretemark berättar om sina utredningar. Vi börjar med fika.

20 nov kl 18,00 Berättarkväll på Vänermuseet ”Gamla Lidköping”
Anna Nyqvist Thorsson och Anneli Nitenberg berättar om utgrävningarna i centrala Lidköping. Vi börjar med fika.

 

Ett medlemskap i Vänermusei Vänner ger dig:

 • Fri entré till Vänermuseets utställningar
 • Fri entré till programlagda visningar
 • Fri entré till program där Vänermuseet är ensamarrangör
 • Gratis utdelning vid årsmötet av publikationer som vänföreningen sponsrat
 • Deltagande i föreningens aktiviteter är kostnadsfria

Stipendium

Det finns många personer, föreningar som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv som vi i styrelsen vill lyfta fram och visa på vår uppskattning genom ett stipendium. Vänermuseet värnar om vår kulturmiljön både på land och sjö varför våra blickar skall riktas till personer som bidrar positivt till Lidköpings och Vänerns kulturmiljö och miljön på land och sjö. Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad och består av en stipendiebrev samt en penningsumma på upp till 15 000 kr. Kandidater kan nomineras under året av vem som så känner för det som då meddelar någon i styrelsen i Vänermusei Vänner.

Vid frågor, kontakta gärna någon i styrelsen:

 • Ordförande Bror Hedlund 070-5488077
 • Sekreterare Gunnar Hjorth 070-8101733