Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med i föreningen så stödjer du och främjar museets verksamhet på flera sätt. Vi är knappt 200 medlemmar men har ambitionen att växa för att kunna stötta Vänermuseet mer, samtidigt som vi vill bredda kulturutbudet.

Föreningen verkar för:

 • att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens kulturhistoria
 • att insamlade föremål kan levandegöras för allmänheten
 • att samlingarna kan kompletteras
 • att uppmuntra genom stipendier till person, förening, som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv
 • Vänermuseets förskönande, interiört som exteriört

Vänermusei Vänner ger ekonomiska bidrag till olika projekt i Vänermuseets verksamhet som. Föreningens medlemmar har även möjlighet att hjälpa till med frivilligarbete i samband med olika aktiviteter i museets verksamhet.

Vänermusei Vänner har ett eget aktivitetsprogram med föredrag och utflykter till intressanta platser. Under 2018 är programmet följande:

21 februari Årsmöte kl. 19.00 på Vänermuseet
Årsmötesförhandlingar med stipendieutdelning till en person som gjort en kulturinsats för bygden. Kaffe med fralla och en avslutning med Sven-Erik Svanberg som berättar om sitt Nostalgimuseum i Norra Kedum.

21 mars kl. 18.00 Rundvandring i Lidbeckska Huset
Vid gamla stadens torg som idag bl.a. inrymmer kommunfullmäktiges
sammanträdesrum. Maritha Bengtsson guidar oss runt i huset.
Kaffe erbjuds på plats.

 11 april kl 18.00 Utflykt, Nostalgimuseet Marbogården
Norra Kedum, Sven-Erik Svanberg visar och berättar som
uppföljning av framträdandet på årsmötet.
Samling kl 18 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar.
Start kl 18.30 vid Marbogården. Kaffe erbjuds på plats.

16 maj kl. 18.00 Utflykt, Stadsvandring i Skara
Evert Jonsson guidar i gamla staden med domkyrkan.
Samling kl 18 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar.
Start kl 18.30 vid domkyrkan i Skara

12 september Utflykt, F7 Museet med 40-tals villan
Raymond Andersson berättar och visar oss runt.
Samling kl 18 vid Vänermuseet för samåkning i egna bilar.
Start kl 18.30 vid F7 grinden. Medtag gärna kaffekorg

10 oktober kl 18,30, Föredrag, ”Sveriges Rikes Vagga”
på Vänermuseet. Bengt Råsled berättar kl 19,30 om sina utredningar och funderingar.
Start kl 18,30 med kaffe och våffla.

14 november kl 18,00, Föredrag, ”Vikingatid”
på Vänermuseet. Jonas Krantz berättar och visar bilder kl 19,00
om vikingatid med utgångspunkt från vår bygd.
Start kl 18,00 med kaffe och våffla.

Ett medlemskap i Vänermusei Vänner ger dig:

 • Fri entré till Vänermuseets utställningar
 • Fri entré till programlagda visningar
 • Fri entré till program där Vänermuseet är ensamarrangör
 • Gratis utdelning vid årsmötet av publikationer som vänföreningen sponsrat
 • Deltagande i föreningens aktiviteter är kostnadsfria

Stipendium

Det finns många personer, föreningar som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv som vi i styrelsen vill lyfta fram och visa på vår uppskattning genom ett stipendium.

Vänermuseet värnar om vår kulturmiljön både på land och sjö varför våra blickar skall riktas till personer som bidrar positivt till Lidköpings och Vänerns kulturmiljö och miljön på land och sjö.

Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad och består av en stipendiebrev samt en penningsumma på upp till 15 000 kr.

Kandidater kan nomineras under året av vem som så känner för det som då meddelar någon i styrelsen i Vänermusei Vänner.

Vid frågor, kontakta gärna någon i styrelsen:

 • Vice Ordf. Raymond Andersson 073-356 70 69
 • Kassör Kjell Kjörk  070-354 09 13
 • Sekreterare Gunnar Hjorth 070-810 17 33