Inventering av Lidköpings bebyggelsemiljöer

I slutet av 1800-talet fanns det ett stort nybyggnadsbehov i landet. Det behövdes byggnader för alla områden i samhället och det krävdes nya kommunaltekniska anläggningar. När den Särnmarkska vattenledningen inte längre fyllde Lidköpings växande behov planerades så för att anlägga ett vattenverk i staden. 1902 stod det nya vattenverket med vattentorn klart. Arkitekten hette Ernst Torulf och utformningen var väldigt typisk för sin tid med stor noggrannhet i detaljer och materialmöten.  


Vattentornet tidigt 1900-tal.

Vattentornet har en spännande fasad skapad av huggen grå kalksten och mönstermurningar i röd och grå sten. Arkitekturen beskrivs ofta som monumental och tung och kan också ses i Gamla sparbankshuset på nya stadens torg.

Läs mer om inventeringen under kulturmiljöarbete i huvudmenyn.

Publicerat av Evelina Thyne