Kvalitetsstämpel för Vänermuseet

Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums) står bakom det prestigefyllda priset.

– Med Årets museum vill vi uppmärksamma museer som är nyskapande, som har ett stort genomslag hos publiken och som bidrar till bilden av de svenska museerna som angelägna och självständiga, säger Patrik Steorn, juryordförande Årets museum, samt ledamot i Sveriges Museers styrelse.
– De nominerade museerna; Sörmlandsmuseum, Judiska museet och Vänermuseet är goda exempel på hur metodutveckling ser ut i praktiken.
I sitt arbete väcker de nyfikenhet och engagemang både hos publik och kollegor, säger Pontus Forslund som är ledamot i styrelsen för svenska ICOM.

Juryns motivering: Vänermuseet
Hållbar utveckling och miljöfokus genomsyrar verksamheten på Vänermuseet, från pedagogik och program till forskningssamarbeten och samverkan med lokala aktörer. Med uppsökande verksamhet och varierade utställningar har målgrupperna vidgats. Ett kommunalt museum i småstan med stora ambitioner att göra skillnad.

– Vi är glada över nomineringen som ju i sig är en kvalitetsstämpel. Att vara nominerad till Sveriges museum 2020, väcker nyfikenhet på vår verksamhet och ger oss motivation och stort marknadsföringsvärde, säger Ida Billvén, museichef.

Grattis till Sörmlands museum som utnämndes till Årets museum 2020.

Besök gärna www.sverigesmuseer.se och läs mer om Sveriges Museer som bildades 2004 och som tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 225 medlemmar representerar de stora delar av Museisverige


Publicerat av Maria Jansson