Utställning: Minnen av hus

1/4 – 22/5 2022. Det har rivits en del byggnader i Lidköpings stadskärna genom åren. Vid vissa av dessa rivningar har Vänermuseet varit med för att dokumentera och spara byggnadsdetaljer.

Nu vill vi visa en del av detta material. Utställningen Minnen av hus lyfter med hjälp av foton och byggnadsdelar rivningsvågor och vill skapa reflektioner kring husens del i stadsutvecklingen, då, nu och i framtiden.

Plats: Vänermuseet

Datum: 1/4-22/5 2022

Publicerat av Evelina Thyne