Planerat

Planerat Strömavbrott i Lovene – Tomten 19 september

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen tisdag 2023-09-19 kl. 09:00 - 12:00. Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande. Berört område: Lovene - Tomten.

Uppdaterad:

Publicerad: