AR – KJ 2 Målarskrin

Här finns mycket som man kan behöva när man ska blir målare. Jag är bara lärling nu men när jag blir färdig ska jag bli mästare på målning! Man behöver olika penslar beroende på vad som ska målas.

Ser du hur många penslar det finns i locket på skrinet?