Tummen upp för ny ängsmark

Ett trettiotal grönområden valdes i våras ut som testytor för ängsmark. Nu kan vi konstatera att vi sett en stor förändring på kort tid. Fjärilar, humlor, bin, gräshoppor och andra insekter har frodats på ängstestytorna.

Amiralfjäril

Amiralfjäril

20-25 olika arter av ängsblommor

En rolig överraskning var att jorden på många av våra ängstestytor redan var näringsfattig, precis såsom ängsmark ska vara för att ängsväxterna ska trivas.
Minst 20-25 olika arter av ängsblommor har dykt upp. Fröer som legat latent i jorden på ytor som tidigare klipptes har kunnat gro, växa upp och blomma.

I slutet av sommaren slås ängen, gräset och blommorna får ligga kvar och torka och fröa av sig och samlas därefter upp för att inte bli näring till jorden, marken blir därmed magrare och det gör att fler ängsblommor kommer trivas.

Natur i stan

Ängsytorna lyfter in naturen i staden. En klippt gräsmatta är inte natur på samma sätt som ängsmark. Ängsmarken myllrar av liv, det gör inte en kortklippt gräsmatta.

Allt är ju en del av nånting större, vi måste tänka på att skapa en hållbar framtid för nästkommande generationer. Biologisk mångfald lockar pollinerare och utan pollinatörer fungerar varken jordbruket eller produktion av olika livsmedel säger Anneli Isberg, driftplanerare på Fastighet och park.

Vi har sett så många positiva effekter av detta. Bland annat mycket fjärilar, något vi aldrig tidigare sett. Det har verkligen myllrat av fjärilar, även ovanligare arter som olika sorters blåvinge. Andra arter vi sett är citronfjäril, amiralfjäril, påfågelöga, nässelfjäril och olika sorters gräsfjärilar. När man har närmat sig ängen ser man hur det liksom lyfter. Även fågellivet gynnas såklart, ju fler insekter vi har desto mer fåglar lockar vi till oss. Man får komma ihåg att även en hög gräsmatta gynnar den biologiska mångfalden fortsätter Anneli Isberg.


Planerna framåt

Under sommaren har personalen inventerat varje ängsyta för sig för att se vilka olika växter som kommer upp på vardera ställe. Inventeringen visar på vilka växter som skulle kunna trivas på just den ytan. På en fuktig äng trivs till exempel gullviva och kungsängslilja medan det på en mager äng fungerar bättre med blåklocka, mandelblom, brudbröd och gulmåra.

Detta är ett förändrat arbetssätt för oss som arbetar med stadens gröna ytor. Vi växlar tankesätt samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön. Istället för att klippa gräs har vi kunnat fokusera på andra delar i vårt uppdrag. Vi har även arbetat mer hållbart, en yta som kanske hade behövt klippas ett tjugotal gånger i sommar har istället slåttrats en enda gång.

Ta gärna en promenad i staden och se det förändringsarbete som pågår på våra gröna ytor avslutar Angelique Ohlin, enhetschef Fastighet och park.

Ängsblommor som vuxit upp där det tidigare var klippt gräsmatta:

 • Johannesört
 • Backnejlika
 • Grässtjärna
 • Kärringtand
 • Röllika
 • Vitklöver
 • Rödklöver
 • Kardborre
 • Blåsuga
 • Kamomill
 • Liten blåklocka
 • Stor blåklocka
 • Smörblomma
 • Kråkvicker
 • Älggräs
 • Gulmåra
 • Prästkrage
 • Sötväppling
 • Vit sötväppling
 • Ängssyra
 • Svartkämpar
 • Getväppling
 • Ängsvädd
 • Åkervädd
 • Ängsvial
 • Gökärt
 • Vitmåra
 • Styvmorsviol
 • Olika sorters fibblor
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: