Upphävande av Ågårdens dikningsföretag av år 1931 (1933) och 1951

Ett dikningsföretag är en sammanslutning av fastigheter som gemensamt genomför avvattning (dikning) av mark, framförallt jordbruksmark, för att förbättra dess produktionsförmåga. Många dikningsföretag upprättades mellan åren 1850-1950. Flera av dessa har idag spelat ut sin roll allt eftersom jordbruksmarken bebyggts med bostadsområden. Dikningsföretagen är rättsligt gällande och lika bindande som vattendomar fram till dess att ett upphävande godkänns av mark- och miljödomstolen.

Ågårdens dikningsföretag från 1931 och 1951

I Råda finns Ågårdens dikningsföretag från 1931 och 1951 som till stora delar har ersatts av kommunens ansvar då det ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. I samband med ytterligare exploatering har kommunen för avsikt att ansöka om upphävande av dikningsföretagen då dessa inte har någon funktion längre. Vid ett upphävande av dikningsföretag ska fastigheter inom båtnadsområdet ges möjlighet att yttra sig över upphävandet. Handlingar som tillhör ärendet hittar ni nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: