2-5-8 för hållbar utveckling

Årligen återkommande temadagar för elever i Lidköpings kommun. Hållbar utveckling består av tre delar: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. För att belysa detta har specifika skolprogram tagits fram för att möta elever i respektive årskurs utifrån i läroplanen.

Alla Lidköpings elever i åk 2, 5 och 8 deltar årligen i Vänermuseets temadagar för hållbar utveckling. I programmet ingår en dag på Vänermuseet och en dag vid naturum Vänerskärgården – Victoriahuset/Läckö Slott för respektive årskurs. Temadagarna har pågått sedan 2014. De utvecklas fortlöpande i samråd med pedagoger vid naturum Vänerskärgården – Victoriahuset/Läckö Slott. Syftet är att ge eleverna i Lidköpings kommun en gemensam grund att stå på när de i framtiden möter det som populärt kallas hållbar utveckling.

2-5-8 för hållbar utveckling är möjligt genom ett samarbete mellan Vänermuseet, Stiftelsen Läckö Slott, skolförvaltningen, och Sparbankstiftelsen. Sparbankstiftelsen finansierar bussar för skolorna som gör det möjligt att besöka Vänermuseet och naturum/Läckö Slott. Samarbetet mellan besöksmålen skapar genomarbetade teman som kompletterar och stärker varandras innehåll.

Temadagarna ger även eleverna chans att skapa personliga band till viktiga natur- och kulturbesöksmål i vår kommun.

Årskurs 2 – Tema mat

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 2 under perioden november – december. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.

Årskurs 5 – Tema landskap

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 5 under perioden september – oktober. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-11.45 inklusive raster. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.


Årskurs 8 – Tema naturresurser och livsstil

Vänermuseet tar emot alla elever i årskurs 8 under perioden januari – mars. Temadagen genomförs i Vänermuseets lokaler klockan 9-12. Inbjudan med information om transporter, temadagens upplägg och schema skickas ut av skolkontoret till respektive skola i god tid.