Vattendag med Hållplats Vänern

Vänermuseets mobila utställning och fältstation kommer ut och möter er vid ett vattendrag nära skolan. Tillsammans med en miljövetare undersöker vi sjön på ett lekfullt sätt. För elever som går på mellanstadiet erbjuder Hållplats Vänern tre olika program.

Håvning av vattenlevande smådjur

Vi undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Främmande invasiva arter – vilka är de och vad gör de?

Med hjälp av vår egen näringsväv utforskar vi begreppet invasiva arter. Vad händer när nya arter kommer till sjön? Varför gör de det? Är alla nya arter invasiva? Eleverna får öva på att samarbeta samtidigt som de får nya kunskaper om sin närmiljö och reflekterar över ekologiska samband. 

Finns i sjön – var hamnar miljögifter som släpps ut?

Här stiftar ni bekantskap med en av våra största rovfåglar, fiskgjusen, och får lära er mer om Vänerns miljöhistoria. Varför blev fiskgjusarna plötsligt färre på 60-talet? Med hjälp av lek och rörelse tar vi reda på hur miljögifter kan förflytta sig i naturen och vilka djur som är extra känsliga för förändringar. Eleverna får lära sig mer om ekologiska samband både mellan levande organismer och med den icke-levande miljön. Vi funderar över vanliga kemikalier i samhället och hur val i vardagen kan påverka miljön.  

Bokning:

Boka via Lidköpings kommuns e-tjänst. Bokningsbara datum finns i april och juni månad.

Alla aktiviteter anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 45 minuter per grupp om 10-20 elever.

Pris:

Lidköpings kommunala skolor: 1000 kr
Övriga skolor: 2400 kr (I priset ingår max en timmes enkel resväg för Vänermuseets personal. Vid bokning med över en timmes resväg tillkommer ytterligare kostnad)