Vattendag med Hållplats Vänern

Vänermuseets mobila utställning och fältstation kommer ut och möter er vid ett vattendrag nära skolan. Tillsammans med en miljövetare undersöker ni sjön och tar reda på mer om hur den fungerar. För elever som går på högstadiet erbjuder Hållplats Vänern två olika program.

Håvning av vattenlevande smådjur

Vi undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Främmande invasiva arter – vilka är de och vad gör de?

Med hjälp av vår egen näringsväv utforskar vi begreppet invasiva arter. Vad händer när nya arter kommer till sjön? Varför gör de det? Hur påverkar det den biologiska mångfalden? Eleverna får öva på att samarbeta samtidigt som de får nya kunskaper om sin närmiljö och reflekterar över ekologiska samband.

Tider:

Boka via Lidköpings kommuns e-tjänst. Bokningsbara tider finns i april och juni månad.

Alla aktiviteter anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 45 minuter per grupp om 10-20 elever.

Pris:

Lidköpings kommunala skolor: 1000 kr
Övriga skolor: 2400 kr (I priset ingår max en timmes enkel resväg för Vänermuseets personal. Vid bokning med över en timmes resväg tillkommer ytterligare kostnad)