Vattendag med Hållplats Vänern

 

Vänermuseets mobila utställning och fältstation kommer ut och möter er vid ett vattendrag nära skolan. Tillsammans med en miljövetare undersöker vi sjön på ett lekfullt sätt.

Håvning av vattenlevande smådjur

Vi undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Bokning:

Boka via Lidköpings kommuns e-tjänst. Bokningsbara datum finns mellan april och juni månad.

Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 45 minuter per grupp om 10-20 elever.

Pris:

Lidköpings kommunala skolor: 1000 kr
Övriga skolor: 2400 kr (I priset ingår max en timmes enkel resväg för Vänermuseets personal. Vid bokning med över en timmes resväg tillkommer ytterligare kostnad)