Vattendag med Hållplats Vänern

Vänermuseets miljövetare kommer ut med vår mobila utställning och möter er vid ett vattendrag nära er skola. Där undersöker vi livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Under dagen strävar vi efter att öka elevernas nyfikenhet på och intresse för att veta mer om ekosystem i närmiljön samt ge kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Bokning:

Boka via Lidköpings kommuns e-tjänst. Bokningsbara datum finns i april och juni månad.

Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 45 minuter per grupp om 15-20 elever.

Pris:

Lidköpings kommunala skolor: 1000 kr
Övriga skolor: 2400 kr