Hållplats Vänern

Vänermuseets inspirerande och engagerade miljövetare besöker kommunerna runt Vänern med det mobila laboratoriumet med vattenutställning och lekfulla experiment.

Nu kommer vi till er!

Vi gör ofta våra stopp vid ett vattendrag där vi tillsammans med er undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de arter som hittas.
Tillsammans med Vänermuseets miljövetare undersöker vi och berättar om livet i Vänern.

Naturvetenskapliga tillvägagångssätt används för att identifiera och gruppera fynden samtidigt som ni får lära er mer om arternas egenskaper och ekologiska sammanhang.

Vänermuseet ON TOUR 2020

1 juni vid Framnäs campingbad
26 juni vid Hörvikens marina
30 juni Fiske med Daan Lidköping centrum vid Torgbron
3 juli vid Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset        
7 Juli Fiske med Daan Lidköping centrum vid Torgbron
9 juli vid Svalnäs badplats        
14 Juli Fiske med Daan Lidköping centrum vid Torgbron               
22 till 30 augusti Vänerveckan runt hela sjön

Hållplats Vänern är delfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen.