Hållplats Vänern

Vänermuseets inspirerande och engagerade miljövetare besöker kommunerna runt Vänern med det mobila laboratoriet med vattenutställning och lekfulla experiment.

Vi gör ofta våra stopp vid ett vattendrag där vi tillsammans med er undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de arter som hittas.
Tillsammans med Vänermuseets miljövetare undersöker vi och berättar om livet i Vänern.

Naturvetenskapliga tillvägagångssätt används för att identifiera och gruppera fynden samtidigt som ni får lära er mer om arternas egenskaper och ekologiska sammanhang.

Tillgängliga datum för bokning av skolprogram finns inom kort här.

Hållplats Vänern är delfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen.