Hållplats Vänern

Med hjälp av Hållplats Vänern lämnar vi museet och möter upp er vid sjön. Vänermuseets miljövetare besöker kommunerna runt Vänern med den mobila fältstationen och vattenutställningen. Hållplats Vänern är fylld av kunskap, spännande undersökningsutrustning, spel och utställningsmontrar.

Hållplats Vänern under skolbesök i Säffle

Vi dyker upp vid stora som små evenemang, badplatser eller skolor och berättar om, undersöker och upplever Vänern tillsammans med våra besökare.

Mer information om skolprogrammen finns här:
F-klass – Åk 3
Åk 4-6
Åk 7-9

Hållplats Vänern är delfinansierat av Naturvårdsverkets statliga bidrag till Lokala Naturvårdssatsningen.