Medborgarundersökning för 2023

Nu skickas medborgarundersökningen ut till en del av er Lidköpingsbor. I år deltar Lidköpings kommun för sjunde gången. SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av oss och vi gör det för att mäta hur ni kommuninvånare ser på vår kommun. Totalt deltar 162 av landets 290 kommuner i årets undersökning, vilket är nytt rekord.

Nöjd eller missnöjd?

Vad är ni nöjda med och vad kan förbättras? Vad har blivit bättre eller sämre jämfört med föregående mätning? Resultatet är viktigt för att vi ska kunna utveckla våra verksamheter.

Är du en av de slumpvis utvalda som fått undersökningen? Ta dig gärna tiden att svara!

Här kan du ta del av den förra undersökningens resultat, vilket var år 2021.

Fakta: SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av personer 18 år eller äldre som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Årets totala urval består av närmare 212 000 personer som får möjligheten att svara på enkäten.

Den som är med i undersökningen kan svara på webben eller en pappersenkät. På webben går det även att svara på engelska, och pappersenkäten finns på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 7 november på webben. Pappersenkäter måste postas senast den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: