Om museet

Bokningar

Välkommen att boka guidning i Vänermuseets utställningar eller konferens i något av konferensrummen. Om du vill boka guidning i någon…

Läs mer
Sortiment

Butiken

Vänermuseet är ett av få museer i världen som är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. En stor del av utbudet…

Läs mer

Miljöarbete

Miljön är viktig på Vänermuseet. Vi arbetar med både lokala och globala miljöfrågor för att bidra till ett hållbart Vänerområde…

Läs mer

Samlingar

Våra föremål och foton Vänermuseets samlingar består av drygt 17 000 föremål, 1 600 konstverk och 150 000 foton, samt…

Läs mer
Ett vrak på Vänerns botten

Vraksafari

Under mer än 10 000 år har Vänern formats, förändrats och framförallt fyllt världen med liv. Med sin yta och…

Läs mer
Modellbåtar

Vänermuseets historia

Vänermuseet har sitt ursprung i Lidköpings Hantverksmuseum som öppnades 1918 i rådhuset på Nya stadens torg, på initiativ av Lidköpings…

Läs mer

Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med…

Läs mer

Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening med alla 13 kommuner kring Vänern som medlemmar och med finansiellt stöd från Region Värmland…

Läs mer