Limtorgstryckeriet

Grunden i museet är en donation av Gustav Svenssons Accidenstryckeri. Tryckeriet startade i Grästorp 1878 och drevs fram till 1975 i sitt ursprungliga skick. Sista ägaren, Gustav Svensson, sålde tryckeriet 1975. Han ville dra sig tillbaka eftersom han var 86 år gammal. Tryckeriet räddades av en intresseförening och flyttades till kulturreservatet Limtorget i Lidköping. Idag förvaltar Vänermuseet denna samling genom några ideella krafter, som brukar och visar med komplettering av några modernare redskap och maskiner.

Museet är öppet efter överenskommelse.

Limtorget 12, Lidköping