Samlingar

Våra föremål och foton

Vänermuseets samlingar består av drygt 17 000 föremål, 1 600 konstverk och 150 000 foton, samt en hel del arkivhandlingar. När det gäller samlingarna dominerar föremål från stadens olika hantverksyrken, sjöfart och fiske samt skolmaterial. Fotosamlingen består framför allt av äldre material från fotoateljéer i Lidköping och av museets egna dokumentationer från senare år.
I arkivet kan du bland annat hitta foton, handlingar från företag och personer, tidningsklipp samt ritningar från stadsbyggnadskontoret.

Samtliga föremål och drygt 44 000 av fotografierna är sökbara i databasen Carlotta. De flesta föremål är fotograferade. I databasen kan du söka efter en typ av föremål, en gata eller annan plats, en person eller ett företag, och får då se både bilder och föremål som har med personen/platsen/företaget att göra.

Vi tar tacksamt emot frågor och gärna kompletteringar och korrigeringar vad gäller uppgifter om våra föremål och foton. Vi tar också emot föremål som har med Vänern och/eller Lidköping att göra.

För frågor och synpunkter angående våra föremål, foton och arkivalier kontakta:
Camilla Jonsson, Föremålsantikvarie – Samlingsansvarig: camilla.jonsson@lidkoping.se  0510-77 00 63
Lars Göran Nilsson, Kulturhistoriker
larsgoran.nilsson@lidkoping.se 0510-77 00 96

På bilden syns

Eldskärm från 1800-talets andra hälft. Enligt uppgiftslämnare är tillverkare möbelsnickare Nils Lagerlöf från Lidköping. Lagerlöf blev mästare år 1863 och gick som gesäll hos möbelsnickare Hans Hammarstrand.

Eldskärmen tillhör en samling möbler från bokhandlare Axel Erikssons hem i Lidköping.

Eldskärmen placerades framför brasan och användes både som prydnad och som skydd mot värme och sot. Den kunde bestå av olika sorters material. Under 1700- och 1800-talen blev det vanligt med eldskärmar av trä med rikt broderade textila skärmblad.