Vänermuseets historia

Vänermuseet har sitt ursprung i Lidköpings Hantverksmuseum som öppnades 1918 i rådhuset på Nya stadens torg, på initiativ av Lidköpings Industri- och hantverksförening. 1965 blev museet kommunalt och flyttade till Orionhuset vid torget. 1980 flyttade det vidare in i gamla flickskolans lokaler på Mellbygatan.

Modellbåtar

I början av 1980-talet växte det fram en idé om att Sveriges största insjö Vänern borde ha ett eget museum. I december 1995 flyttade Lidköpings Hantverks- och sjöfartsmuseum in i en nyuppförd byggnad i Framnäs intill Vänerns södra strand.

Vänermuseet invigdes 1996 av kung Carl XVI Gustaf. Därmed hade Lidköping fått ett nytt museum med en ny målsättning: att ur ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv förmedla kunskap om människans förhållande till sin miljö med Vänern i centrum. Genom denna inriktning, att både arbeta med naturhistoria och med kulturhistoria, har Vänermuseet blivit en given plats för människor att gå till för att söka, få och ge kunskap. Det är också en mötesplats att komma samman kring nutidens miljöfrågor och hur vi kan ta oss an dem. Dåtiden påverkar nutiden, men hur kommer nutiden påverka framtiden?