Vänermusei Vänner

Vänermusei Vänner är en stödförening som verkar för att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens historia. Genom att gå med i föreningen så stödjer du och främjar museets verksamhet på flera sätt. Vi är knappt 200 medlemmar men har ambitionen att växa för att kunna stötta Vänermuseet mer, samtidigt som vi vill bredda kulturutbudet.

Program 2022

15 mars kl. 18.00 Årsmöte vid Vänermuseet
Utdelning av stipendiet med föredrag.
29 mars kl. 18.00 Berättarkväll vid Vänermuseet
Ida Billvén presenterar äldre Lidköpingsbor vid en rundvandring i museets basutställning.
26 april kl. 18.00 Berättarkväll vid Rörstrandmuseet
My Johansson Dufva presenterar Rörstrandsmuseets nya utställning.
10 maj kl. 18.00 Utflykt från Vänermuseet till Skofteby
Viktoria Lundborg visar Skofteby Sekularis med kyrkplatsen kl. 18.15.
16 augusti kl. 18.00 Utflykt från Vänermuseet till Stola
Jörgen Lindqvist visar Stola herrgård kl. 18.30.
13 september kl. 18.00 Utflykt från Vänermuseet till Gösslunda Hembygdsförening “Kaffekvarnen”
Lars-Göran Nilsson berättar om ortsnamn kl. 18.15.
11 oktober kl. 18.00 Berättarkväll vid Vänermuseet
Anna Nyqvist Thorsson berättar om sin doktorsavhandling Gravmonument under 1100/1200-talen i Vänerlandskapen.
8 november kl. 18.00 Berättarkväll vid Vänermuseet
Fredrik Kindberg berättar om Nya Stadens grundare Magnus Gabriel De la Gardie som fyller 400 år.
29 november kl. 18.00 Berättarkväll vid Vänermuseet
Anna Bergengren berättar om Platåbergens Geopark.

Föreningen verkar för:

 • att sprida kunskap om Vänermuseet och bygdens kulturhistoria
 • att insamlade föremål kan levandegöras för allmänheten
 • att samlingarna kan kompletteras
 • att uppmuntra genom stipendier till person, förening, som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv
 • Vänermuseets förskönande, interiört som exteriört

Vänermusei Vänner ger ekonomiska bidrag till olika projekt i Vänermuseets verksamhet. Föreningens medlemmar har även möjlighet att hjälpa till med frivilligarbete i samband med olika aktiviteter i museets verksamhet.

Vänermusei Vänner har ett eget aktivitetsprogram med föredrag och utflykter till intressanta platser.

Ett medlemskap i Vänermusei Vänner ger dig:

 • Fri entré till Vänermuseets utställningar
 • Fri entré till programlagda visningar
 • Fri entré till program där Vänermuseet är ensamarrangör
 • Gratis utdelning vid årsmötet av publikationer som vänföreningen sponsrat
 • Kostnadsfritt deltagande i föreningens aktiviteter

Stipendium
Det finns många personer, föreningar som gör en viktig insats för bevarandet av vårt kulturarv som vi i styrelsen vill lyfta fram. Vi visar vår uppskattning genom ett stipendium. Vänermuseet värnar om vår kulturmiljön både på land och sjö varför våra blickar skall riktas till personer som bidrar positivt till Lidköpings och Vänerns kulturmiljö och miljön på land och sjö. Stipendiet delas ut på årsmötet i mars månad och består av en stipendiebrev samt en penningsumma på upp till 15 000 kr. Kandidater kan nomineras under året av vem som så känner för det som då meddelar någon i styrelsen i Vänermusei Vänner.

Vid frågor, kontakta gärna någon i styrelsen:

 • Ordförande Bror Hedlund 070-548 80 77
 • Sekreterare Gunnar Hjorth 070-810 17 33