Basutställning: Bara vanligt vatten? Lake Vänern and Water in Our Daily Lives

Bara vanligt vatten? är en utställning som på ett lekfullt och interaktivt sätt dyker ned i vattnet som berör oss alla. Hur har vår inställning till Vänern och vatten har förändrats, och vilken roll de har i vårt samhälle idag? Idag används sjön inte bara till fiske och frakt, utan också av småbåtar, till bad och dricksvatten. I Bara vanligt vatten? kan besökaren testa vad vi får spola ned i toaletten, lär sig mer om varför vi badar och hur mycket vatten som behövs att tillverka olika saker.