BERÄTTELSER FRÅN LIDKÖPING

Lördagen den 19 juni 2021 öppnas den nya basutställningen
”Berättelser från Lidköping” på Vänermuseet.

”Berättelser från Lidköping” är basutställningen som via människors livsöden skildrar Lidköpings historia med fokus från år 1446 och framåt.

Ett trettiotal personligheter lyfts fram. Vem var exempelvis Mary Andersson, Erica Garström, Mia Lind, AP Särnmark, Knut Sundbeck och Uno Falkengren?

Redan under kvinnodagen i mars kommer några kvinnoporträtt presenteras offentligt framför museet.

Fantastiska fotografier och illustrationer, dokumentation och föremål används för att ge autenticitet åt de berättelser och personer som utställningen utgår ifrån. Fasaderna har fått sin grafiska gestaltning och man går liksom in i stadens delar; Handelsstaden, Hamnstaden, Industristaden och Hantverksstaden. Torget är mötesplatsen. Alla möts på torget, över gränser och tid, barn, kvinnor, män, hög och låg.
Utveckling har väl alltid skett delvis i samspel med andra? Väl mött!