Bara vanligt vatten? Lake Vänern and Water in Our Daily Lives

8/6 – 20/10 2019
Bara vanligt vatten? är en utställning som på ett lekfullt och interaktivt sätt dyker ned i vattnet som berör oss alla. Hur har vår inställning till Vänern och vatten har förändrats, och vilken roll de har i vårt samhälle idag? Idag används sjön inte bara till fiske och frakt, utan också av småbåtar, till bad och dricksvatten. Utställningen bygger på fem tema. Här kan hela familjen testa vad vi får spola ned i toaletten, lär sig mer om varför vi badar och hur mycket vatten som behövs att tillverka olika saker.