Kan själv!

4/10 – 6/11 2018 Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen är en utställning som är skapad av Västarvet och som har turnerat inte bara i Västsverige utan sågs senast på Seoul Museum of History, Sydkorea.

I Kan Själv kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden. Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.

Utställningen har producerats i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson.
Medfinansiärer: Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.