Kvinnohamn – en berättelse om längtan

17/11 – 10/3 2019 Bilder och texter som kretsar kring Anton Hj. Nilssons upplevelser vid Vänern kring förra sekelskiftet. Av konstnär Africa Coll och Vänermuseets antikvarie Lars Göran Nilsson.

Utställningen har vuxit fram genom samtal under ett par års tid mellan Vänermuseets antikvarie Lars Göran Nilsson och konstnären Africa Coll. En suggestiv berättelse om längtan, en upplevelse i gränslandet mellan verkligheten och det okända. En resa över okända vatten?
Konstverk och texter tar avstamp i berättelsen om Anton Hj. Nilsson, Kållandsö.

Africa Colls ord:
“Utställningen handlar om nyligen upptäckta dagboksanteckningar och ambrotypier av Anton Hj. Nilsson, född på Kållandsö 1831. Vår utställning gestaltar en resa baserad på Antons okända verk, som kretsar kring hans upplevelser vid Vänern”.