Långlivat

3/5 – 31/8 2022

Vårt sätt att leva, bo och konsumera tär på jordens resurser och orsakar klimatförändringar. Med utställningen Långlivat vill vi inspirera till återbruk och varsam renovering, och mana till förändring när det gäller konsumtion och renovering.

Långlivat är en utställning som bland annat visar hur cirkulär ekonomi hänger ihop med byggnadsvård och klimatsmart byggande med sunda material.

Vad innebär egentligen ett cirkulärt samhälle? Hur hänger våra beteendemönster och köpvanor ihop med klimathotet, och vad kan vi göra för att vända trenden? Varför är återbruk och val av sunda byggmaterial en framtidslösning?  

Långlivat är en fristående fortsättning på utställningen Klimatklokt, som turnerat runt i Västra Götaland.  Innehållet är en slags aptitretare som förhoppningsvis lockar till mer läsning! 

Långlivat är producerad av Västra Götalandsregionen och visas utomhus på Vänermuseet 3 maj – 31 augusti 2022