ODLA UPP LANDET

“Odla upp landet” är en utställning om odlare i staden och på landet. Tankar om maten vi äter, hur den odlas idag och några visioner om framtidens odling.

I Sverige frodas fritidsodlingen i trädgårdar på balkonger och på kolonilotter.  Samtidigt blir de professionella matproducenterna, bönderna, allt färre. Hälften av all mat i Sverige importeras. Mat-skandaler avlöser varandra.

Många undrar vad vi äter egentligen. Därför tar vissa saken i egna händer. Nya relationer mellan producent och konsument börjar växa fram. Odling i nya former spirar i Sverige. Och motiven är långt fler än att bara få mat på bordet.  En del vill helt enkelt ha bättre mat. Andra odlar sociala relationer. Många odlar för förändring.

Utställningen är producerad av Folkets Hus och parker och kommer att visas i museet fönster på framsidan.
Ses utifrån: 27 februari – 7 april 2021.