Pupi Kot – Björnen Guds Son

14/4 – 18/5 2019
Ett besök hos urbefolkningen Khanty i norra Sibirien skildras i ord och bild. Ett liv i samklang med naturen, med riter och ceremonier, shamanism, andeväsen som få utifrån har tagit del av. Hur kan man överleva i 40-50 graders kyla ute i vildmarken? Det krävs stor kunskap och en tusenårig erfarenhet om djur, växter och natur för att göra det. Ingvor Ljung och Anders Björklund har besökt renskötarna Khanty i den Sibiriska vildmarken.