QUILT 2020 – SYnade sömmar

1 september – 1 oktober 2020

En utställning med fantastiska textila bilder från hela Sverige. 22 personer som har lappteknik i sina händer har bidragit med kviltar som är både traditionella och mer experimentella. Den senare i en form som kallas Art Quilt. Här har tyger färgats, tryckts och bearbetats till bilder som alla berättar en historia. Tillsammans visas över 50 verk. 

Utställningen har tidigare visats i Prag. Den är ett samarbete med Träffpunkt Quiltköping i Lidköping. 

I samband med utställningen kommer även årets vinnare i Quiltköpingstävlingen att visas.