Värdefulla vatten

13/7 – 7/8 2019
Värdefulla vatten är en utomhusutställning som berättar om våra fantastiska sjöar, åar och våtmarker. Miljöer som vi alla är beroende av men som vi oftast inte reflekterar över.

Visste du att endast 2,5 procent av jordens vatten är sötvatten? Sötvattnet är samtidigt vårt viktigaste livsmedel, livsmiljö för hela 5 000 olika arter och själva livsnerven i vårt samhälle. Oftast tänker vi inte på ekosystem som är förutsättningen för ett rent, friskt vatten – och hur viktigt det är att vi är rädda om dem.

Tillsammans med fotografen och filmaren Johan Hammar har vi tagit fram en utställning om våra värdefulla vatten, här i Lidköping med lite extra fokus på Vänern. I två år har Johan rest runt i Sverige för att dokumentera våra sötvattensmiljöer och några av de spännande arter som lever där.

Upplevelseutställningen består av fotografier och texter med målet att fascinera, väcka nyfikenhet och inspirera till upptäckter i sjöar, åar och älvar. Genom att scanna QR-koder kan man också se filmer, höra ljud och få mer information. Våra sötvatten är en fantastisk miljö och resurs som det gäller att vi är rädda om.

Värdefulla vatten visades på Nya staden torg 13/7 – 7/8 2019.