Min plats i biosfären

Stenhusbacken Fotograf: Nicklas Larsson

Sommaren 2020 vandrade Vänermuseets utställning Min plats i biosfären runt i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Under 2021 kommer den turnera i biosfärområdet igen! Utställningen kommer stå på omtyckta platser och lyfta forskning om vilka favoritplatser människan har och vad de platserna betyder för människan. Hur påverkar dessa platser människan och hur kan människan påverka dem? Ett forskarlag vid Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle har undersökt vilka attityder och tankar boende i biosfärområdet har kring sina favoritplatser. Forskningen har finansierats av Riksantikvarieämbetet och spridningen av forskningsresultaten finansieras av Formas.

En favoritplats blir viktig att bevara och utställningen lyfter fram hur biosfärområdets kommuner jobbar med detta. Utställningens besökare kommer inte bara kunna ta del av vilka platser andra gillar, de kommer själva kunna dela med sig om vilka platser de tycker är viktiga att skydda och ha kvar.

I utställningen får besökarna även möjlighet att se alla platser under olika årstider genom filmklipp, ta del av biosfärområdet och dela med sig om hur de tycker det ska förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt!

Ålder: Alla

Platser:
Mer detaljerad info om 2021 kommer:
Mariestad: Juli
Lidköping: Augusti
Götene: September

2020:
Lidköping vid Stenhusbacken i Fröslunda:  Juni
Mariestad vid Bäcken på Ekudden: Juli
Götene vid Stora stenbrottet på Kinnekulle: Augusti
Lidköping vid Vänermuseets entré: Vänerveckan
Götene vid Husaby kyrka: September