Vandringsutställning – “Fisket och Fiskaren i Vänern”

I vandringsutställningen “Fisket och Fiskaren i Vänern”, och skriften med samma namn, vill vi ge en bild av hur fisket och fiskarens liv har förändrats sedan början av 1900-talet, här i de södra delarna av Vänern, med tonvikt på fiskelägena Spiken, Mövik vid Kinneviken, Åskär på Torsö och Forshem vid Kinnekulle.

För hundra år sedan var fisket i Vänern ett viktigt bidrag till försörjningen för en stor del av hushållen vid Vänern. Fiskaren var i de flesta fall inte bara fiskare, utan även bonde, skogsarbetare, sjöman eller hantverkare. Idag är fiskare ett heltidsyrke för ett fåtal, med krav på yrkesfiskelicens. Vissa satsar mycket på förädling och egen försäljning. Höstens löjromsfiske spelar stor roll, men nät- och ryssjefisket efter gös, ål och abborre har större ekonomisk betydelse. Kvinnorna har alltid arbetat med beredning av fångsten och lagning av redskap, men har under de senaste 25 åren också tagit plats i båten och i arbetet på sjön.

Även om livet som fiskare har förändrats på många sätt har det förblivit något mer än bara ett yrke och en försörjning. Det är fortfarande ett sätt att leva, en livsstil. Med oregelbunden arbetstid, ojämna inkomster, ett ständigt beroende av väder och vind, och med sina kollegor som konkurrenter i kampen om den allmänna gemensamma resursen, fisken.

Under årens lopp har redskapen utvecklats, båtarna fått nya hjälpmedel och marknaden har blivit större. Samtidigt har konsumtionsmönster förändrats, näringen reglerats allt mer av myndigheterna, miljölarmen kommit och gått, och nya opinioner har börjat ifrågasätta fisket. Som fiskare måste man vara både envis, ha förmåga att erövra ny kunskap och kunna anpassa sig till omvärldens förändringar.

De yrkesverksamma och pensionerade yrkesfiskarna i området har bidragit med sina unika kunskaper, sina erfarenheter och sina privata bilder. Utan deras hjälp och deltagande hade utställningen och skriften inte kommit till.

Förhoppningen är att såväl utställning som skrift skall stimulera till en fortsatt diskussion om fisket som kulturarv och hur ett framtida långsiktigt och hållbart yrkesfiske skall kunna förverkligas.

Här kan du ladda ner skriften “Fisket och Fiskaren i Vänern” som gjordes i samband med utställningen:

Fisket_och_Fiskaren_2013

Mer information, produktionsinformation och bokning via telefon 0510-77 00 95 eller e-post till vanermuseet@lidkoping.se