Studera på nationell yrkesutbildning hos oss

Nationell yrkesutbildning (NY) är namnet på den nya utbildningsformen för vuxna.

Hösten 2023 fick Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att planera en pilotverksamhet med yrkesutbildning på gymnasial nivå enligt modellen för yrkeshögskolan med skräddarsydda utbildningar som svarar mot behoven i arbetslivet som inkluderar mycket praktisk arbetslivsanknuten utbildning (LIA) och leds av en grupp bestående av representanter från arbetslivet.

Enligt Svenskt Näringslivs är gymnasial yrkeskompetens den mest eftersökta och många företag har försökt rekrytera medarbetare med den utbildningsnivån.

Då NY utbildningar dimensioneras utifrån arbetslivets behov på nationell nivå kommer utbudet att kunna komplettera den kommunala yrkesutbildningen på gymnasial nivå.

Vårt utbildningsutbud inom NY

Diagnostekniker – fordon

Process- och underhållstekniker

Nära samarbete med näringslivet

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Studiemedel – avgiftsfritt och rätt till CSN

Det kostar inget att läsa en YH-utbildning hos oss och alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningen är avgiftsfri, men du står själv för kostnader för kurslitteratur, annat studiematerial och eventuella studieresor.

Mer information om studiemedel hittar du hos CSN.

Behörighet

Saknar du de betyg eller förkunskaper som krävs för att kunna bli antagen till en utbildning, finns det ändå en möjlighet att bli antagen om du har andra likvärdiga kunskaper. Det kan handla om arbetslivserfarenhet (reell kompetens) eller annan erfarenhet som gör att vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och nationell yrkesutbildning?

Den främsta skillnaden mellan en yrkeshögskoleutbildning (YH) och en nationell yrkesutbildning (NY) är att NY utbildningen är yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Båda utbildningsformerna erbjuds endast inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden. Det innebär att dina framtidsutsikter efter att du tagit examen är väldigt goda.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som ansvarar för nationell yrkesskola i Sverige. Myndigheten utövar tillsyn, granskar utbildningarnas kvalitet och följer upp resultat.

Läs mer Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) på myh.se.

Läs mer om nationell yrkesutbildning

På pilotverksamhetnationellyreksutbilding.se kan du läsa mer om utbildningsformen Länk till annan webbplats., om vilka regler som gäller och vilka möjligheter som finns.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se