Anpassad gymnasieskola

Vi erbjuder dig en omväxlande och intressant utbildning utifrån dina intressen. Vi varvar teori, praktiskt arbete och arbetsplatsförlagt lärande/praktik under dina 4 år hos oss.

Du får möjlighet att studera i fräscha, ändamålsenliga lokaler. Vi arbetar med digitala verktyg och varje elev har sin egen dator eller iPad. Din kunskapsutveckling är viktig för oss och här får du möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar och behov. Din utbildning kommer innehålla både praktiskt arbete, teori och arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Program på anpassad gymnasieskola

Administration, handel och varuhantering

Vill du gå ett yrkesinriktat program som vänder sig mot ett jobb inom exempelvis handel? Då är Administration, handel och varuhantering något för dig. Du får grundläggande kunskaper i service och kommunikation, något som är mycket viktigt om man arbetar inom handel. I vår caféverksamhet får du möjlighet att lära dig försäljning och service i praktiken. Du kommer också driva ett UF-företag tillsammans med dina klasskamrater. Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning

 • Handel
 • Lagerarbete
 • Varuhantering

Fastighet, anläggning och byggnation

Tycker du om att arbeta praktiskt både inne och ute med byggnation, fastighet och skötsel av utemiljöer? Då är Fastighet, anläggning och byggnation något för dig.

Här får du grundläggande utbildning och färdigheter inom fastighetsskötsel, reparationer, underhåll och växtkunskap. Du utvecklar kunskaper inom reparation, lokalvård, återvinning av material, underhåll av utemiljöer och renoveringar.

Du lär dig också använda, vårda och välja olika verktyg, använda maskiner, vårda material, planera arbetet samt lösa problem som uppstår. Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning

 • Fastighetsskötsel
 • Anläggning och trädgårdsskötsel
 • Arbete med maskiner

Hotell, restaurang och bageri

Är du intresserad av matlagning och bakning? Är du serviceinriktad och gillar att samarbeta med andra människor? Då är Hotell, restaurang och bageriprogrammet det rätta programmet för dig! Här får du bland annat lära dig grundläggande metoder i matlagning, bageri, konditori och servering. Du lär dig om hantering av färskvaror och livsmedel, och stor vikt läggs på lokalvård och personlig hygien.

Programmet driver en restaurang där du lär dig att planera och komponera god mat från grunden. I ämnet bageri och konditorikunskap får du kunskaper om hur du tillverkar bröd, bakverk och konditorivaror.

I vår caféverksamhet lägger vi stor vikt på försäljning och service. Här säljer vi bland annat våra egenproducerade bröd och bakverk.

Genom det individuella valet har du möjlighet att bredda din utbildning med en kurs inom antingen fritid och friskvård, omvårdnad eller barnet i förskolan. I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Tänkbara arbetsuppgifter efter avslutad utbildning

 • Caféverksamhet
 • Bageri
 • Restaurang
 • Skolkök
 • Handel

Individuella programmet

Individuella programmet väljer du som inte kan följa ett nationellt program och vill utvecklas utifrån din egen förmåga i ett lagom tempo. Inom det individuella programmet läser alla elever följande ämnesområden:

Estetisk verksamhet

I ämnesområdet estetisk verksamhet får du möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med andra och utveckla din kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga genom arbete med bild, form, musik, dans och drama.

Hem och konsumentkunskap

I ämnesområdet hem- och konsumentkunskap får du möjlighet att utveckla din förmåga att leva ett självständigt liv med en fungerande vardag. I ämnesområdet ingår kunskaper om mat, måltider, hälsa, vardagsliv, boende, konsumtion och ekonomi.

Idrott och hälsa

I ämnesområdet Idrott och hälsa får du möjlighet att utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning. I ämnesområdet ingår olika former av fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus.

Individ och samhälle

I ämnesområdet Individ och samhälle får du möjlighet att utveckla dina kunskaper om samhället, olika samhällsfunktioner och om människors villkor i samhället. I ämnesområdet ingår samhällskunskap, geografi, historia och religion.

Natur och miljö

I ämnesområdet Natur och miljö får du möjlighet att utveckla kunskaper för att kunna undersöka och orientera dig i frågor som handlar om energi, teknik, hälsa och miljö. I ämnesområdet ingår biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.

Språk och kommunikation

I ämnesområdet språk och kommunikation ges du möjlighet att utveckla din förmånga att kommunicera och samspela med andra. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.

Poängplan Administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p


Poäng

År

Engelska 1

100

1-4

Estetisk verksamhet

100

1-4

Historia 1

50

1-4

Idrott och hälsa

200

1-4

Matematik 1

100

1-4

Naturkunskap

50

1-4

Religionskunskap 1

50

1-4

Samhällskunskap 1

50

1-4

Svenska

200

1-4

Programgemensamma ämnen 500 p

Programgemensamma ämnen 500 p

Poäng

År

Administration 1

100

1-4

Handel 1

100

1-2

Information och kommunikation

100

1-4

Inköp och logistik 1

100

1-2

Service och bemötande 1

100

1-2

Programfördjupningar 800 p

Programfördjupningar 800 p

Poäng

År

Entreprenörskap

100

3-4

Hem- och konsumentkunskap 1

100

3-4

Trafikantkunskap

100

1-2

Inköp och logistik 2

100

3-4

Livsmedels- och näringskunskap

100

3-4

Mat och butik 1

100

1-2

Mat och butik 2

100

3-4

Service och bemötande 2

100

3-4

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Poäng

År

Välj en av dessaFritid och friskvård

200

1-4

ellerVård och omsorg

200

1-4

ellerBarnet i förskolan

200

1-4

Övriga kurser 100 p

Övriga kurser 100 p

Poäng

År

Anpassad gymnasieskolearbete

100

1-4

Fastighet, anläggning och byggnation

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p


Poäng

År

Engelska 1

100

1-4

Estetisk verksamhet

100

1-4

Historia 1

50

1-4

Idrott och hälsa

200

1-4

Matematik 1

100

1-4

Naturkunskap

50

1-4

Religionskunskap 1

50

1-4

Samhällskunskap 1

50

1-4

Svenska

200

1-4

Programgemensamma ämnen 400 p

Programgemensamma ämnen 400 p

Poäng

År

Bygg och anläggning 1

100

1-4

Fastighetsskötsel

200

1-4

Service och bemötande 1

100

1-2

Programfördjupningar 900 p

Programfördjupningar 900 p

Poäng

År

Hem och konsumentkunskap 1

100

3-4

Trafikantkunskap

100

1-2

Material och verktyg 1

100

1-2

Material och verktyg 2

100

3-4

Fastighetsskötsel / byggnadsunderhåll

100

1-4

Fastighetsskötsel / inre miljö

100

1-4

Skötsel av utemiljö 1

100

3-4

Växtkunskap 1

100

1-2

Måleri 1

100

3-4

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Poäng

År

Välj en av dessaFritid och friskvård

200

1-4

ellerVård och omsorg

200

1-4

ellerBarnet i förskolan

200

1-4

Övriga kurser 100 p

Övriga kurser 100 p

Poäng

År

Anpassad gymnasieskolearbete

100

1-4

Poängplan Hotell, restaurang & bageri

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p

Anpassad gymnasieskolegemensamma ämnen 900 p

Poäng

År

Engelska 1

100

1-4

Estetisk verksamhet

100

1-4

Historia 1

50

1-4

Idrott och hälsa

200

1-4

Matematik 1

100

1-4

Naturkunskap

50

1-4

Religionskunskap 1

50

1-4

Samhällskunskap 1

50

1-4

Svenska

200

1-4

Programgemensamma ämnen 600 p

Programgemensamma ämnen 600 p

Poäng

År

Bageri- och konditorikunskap

100

1-2

Hotell

100

1-2

Livsmedels och näringskunskap

100

1-2

Måltids och branschkunskap

200

1-2

Service och bemötande

100

1-2

Programfördjupningar 700 p

Programfördjupningar 700 p

Poäng

År

Bageri 1

100

1-4

Hem- och konsumentkunskap 1

100

3-4

Trafikantkunskap

100

1-2

Handel 1

100

3-4

Lokalvård 1

100

3-4

Matlagning 1

100

3-4

Servering 1

100

1-4

Individuellt val 200 p

Individuellt val 200 p

Poäng

År

Välj en av dessaFritid och friskvård

200

1-4

ellerVård och omsorg

200

1-4

ellerBarnet i förskolan

200

1-4

Övriga kurser 100 p

Övriga kurser 100 p

Poäng

År

Anpassad gymnasieskolearbete

100

1-4

Poängplan Individuellt program

Gemensamma ämnesområden

Gemensamma ämnesområden

Estetisk verksamhet

Hem och konsumentkunskap

Idrott och hälsa

Natur och miljö

Individ och samhälle

Språk och kommunikation

Gemensamma ämnesområden läser alla elever, sammanlagt 3600 timmar under fyra år.

Kontakt

Peter Nilsson

Tel: 0510771457

E-post: Peter.Nilsson@edu.lidkoping.se

Kontakt

Karolina Gustafsson

Tel: 0510776581

E-post: Karolina.Gustafsson@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se