Abonnemang, avgifter och avtal

Lidköping elnät finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.

När du vill teckna eller säga upp elnätsavtal kan du använda vår e-tjänst Elnät-flyttanmälan (se länk). Tänk på att du som kund behöver ha två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Det är alltid Lidköping elnät som du kontaktar först när du ska teckna eller ändra elnätsavtal.

Privatpersoner

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2023 är 49,0 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms).

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter för konsumtion 2023

(Reviderade elnätsavgifter gäller från 1 oktober 2023)

Fast avgift för konsumtion

Abonnemang

Fast avgift/år exkl. moms

Fast avgift/år inkl. moms

Lägenhet

956 kr

1 195 kr

Övriga 16A

2 168 kr

2 710 kr

20A

3 197 kr

3 996 kr

25A

4 013 kr

5 016 kr

35A

6 171 kr

7 713 kr

50A

8 758 kr

10 947 kr

63A

11 651 kr

14 564 kr


Rörlig avgift för konsumtion

Rörlig avgift/kWh exkl. moms

Rörlig avgift/kWh inkl. moms

13,2 öre

16,5 öre

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Här kan du läsa taxan i sin helhet

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner från och med 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2) Pdf, 253.6 kB. 

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte.

För att välja eller ändra betal- och leveranssätt för din faktura hos oss, använd vår e-tjänst via länken nedan.

Vi erbjuder alla nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo, där du kan se din förbrukning, dina fakturor samt avtalsinformation. Logga direkt in i systemet via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du vill ha el till din fastighet är det Lidköping elnäts uppgift att ansluta den till elnätet. Elarbeten som görs på din fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Det är din elinstallatör som hjälper dig under arbetets gång och sköter större delen av kontakten med oss.

Så här går det till att få el till din fastighet

  1. Var ute i god tid! Inom exploateringsområden, är elkabeln redan framdragen till tomtgräns, så i dessa fall kan vi normalt utföra en anslutning inom en vecka. På landsbygden där det ofta är långa avstånd kan det ta flera månader. Om du vill kan vi hjälpa dig med ett kostnadsförslag genom offertförfrågan.
  2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad, en situationsplan samt placering av mätarskåpet.
  3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
  4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang beställs från Lidköping Elnät och grävs ner. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

För mer information eller offertförfrågan, kontakta Lidköping elnät via kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00

Företag och verksamheter

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2023 är 49,0 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter, säkringstaxa 2023

(Reviderade elnätsavgifter gäller från 1 oktober 2023)

Fast avgift för konsumtion

Abonnemang

Fast avgift/år exkl. moms

Fast avgift/år inkl. moms

Lägenhet

956 kr

1 195 kr

Övriga 16A

2 168 kr

2 710 kr

20A

3 197 kr

3 996 kr

25A

4 013 kr

5 016 kr

35A

6 171 kr

7 713 kr

50A

8 758 kr

10 947 kr

63A

11 651 kr

14 564 kr

80A

16 016 kr

20 020 kr

100A

20 149 kr

25 186 kr

125A

25 320 kr

31 650 kr

160A

33 224 kr

41 530 kr

200A

42 418 kr

53 022 kr


Rörlig avgift för konsumtion

Rörlig avgift/kWh exkl. moms

Rörlig avgift/kWh inkl. moms

13,2 öre

16,5 öre

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Här kan du ladda ner Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N Näringsidkare (rev) Pdf, 320.2 kB. 

Vi erbjuder alla nätkunder en gratis webbtjänst från Energiinfo, där du kan se din förbrukning, dina fakturor samt avtalsinformation. Logga direkt in i systemet via vår E-tjänst, Energiinfo – Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elnätsavgifter lågspänning/effekttaxa 2023

Elnätsavgifter lågspänning, effekttaxa-NEF (mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

(Reviderade årliga avgifter gäller från 1 oktober 2023)

Årliga avgifter


Årsavgift

5 050 kr

Effektavgift

353 kr/kW

Rörlig avgift höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

16 öre/kWh

Rörlig avgift övrig tid

12,2 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

353 kr/kVar

(Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.)

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms).

Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa Pdf, 30.3 kB.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev Pdf, 320.2 kB.  

Elnätsavgifter högspänning/effekttaxa 2023

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

(Reviderade årliga avgifter gäller från 1 oktober 2023)

Årliga avgifter


Årsavgift

21 198 kr

Effektavgift

321 kr/kW

Rörlig avgift höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

10,8 öre/kWh

Rörlig avgift övrig tid

7 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

321 kr/kVar

(Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.)

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms).

Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning  Pdf, 116.1 kB.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev Pdf, 296.4 kB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: