Om Lidköpings konsthall

Lidköpings konsthall är en kommunalt driven konsthall. Här kan du ta del av högkvalitativa utställningar av nationella och internationella konstnärer. Konsthallen är mötesplats för alla där du kan uppleva och bli inspirerad av samtidskonst.

Du kan fördjupa din upplevelse av våra utställningar på många olika sätt. Vi erbjuder både visningar och workshops i samband med utställningarna för att fördjupa kunskapen kring samtidskonst och främja skaparglädjen hos såväl stora som små.

Lidköpings konsthall hittar du i anslutning till stadsbiblioteket. Fri entré.

Lidköping konsthall är en professionell och attraktiv mötesplats, som presenterar högkvalitativa utställningar av lokala, nationella och internationella konstnärer. Lidköpings Konsthall arbetar aktivt med att samverka mellan lokala och regionala aktörer.

Genom konstutställningar, föreläsningar och pedagogisk verksamhet arbetar Lidköpings konsthall för att utveckla ett kritiskt förhållningssätt, inspirera och öka förståelsen för samtidskonst.

Lidköpings konsthall Subsurface

Subsurface är en vidareutveckling av Lidköpings konsthall där unga förmågor kan engagera sig i kulturlivet. Här visas konst av professionella konstnärer som attraherar och inspirerar en yngre publik, i en blandning med konst som skapats av unga som går i konstnärsdrömmar. I Subsurface har unga utrymme att påverka det lokala kulturlivet och möjlighet att etablera sig på konstscenen.