Information vårdnadshavare till DLG-elever

Här finns information som du som vårdnadshavare till elever på De la Gardiegymnasiet kan ha nytta av.

Busskort (Skolkort)

Elever som har mer än 6 kilometer till skolan har rätt till ett så kallat skolkort (busskort). Med busskortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafik till och från skolan. Har du frågor kontakta skoladministratör Margareta Miles telefon 0510-77 06 80.

Elevhälsan

Elever och anhöriga som har frågor, funderingar eller problem som berör elevens studiesituation eller hälsa är välkomna till Elevhälsan. Elevhälsan finns på andra våningen i C-huset. Varje program/klass har ett team bestående av kurator, skolsköterska och specialpedagog.

Frånvaro

I Edlevo kan du som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn/ungdom. I Edlevo hittar du även ditt barns/ungdoms studieplan, satta betyg och skolschema. Vi hänvisar i första hand till Edlevo-appen, den kan du ladda ner där appar finns. Vill eller kan du inte använda appen kan du logga in i Edlevo via webbläsaren. Länk till annan webbplats. Inloggning sker med bankID.

Datorer

Datorn är ett lån under elevens tre år på gymnasiet. Datorerna delas ut i början av terminen. Med datorn kommer ett kontrakt som båda vårdnadshavarna ska läsa igenom och skriva under innan datorn lämnas ut. avtalet signeras via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är datorn eller laddaren skadad eller i dåligt skick vid tillbakalämnandet kan detta komma att innebära en kostnad. Samtliga datorer/laddare kontrolleras vid återlämnandet.

Klagomål

Enligt skollagen (2010:800 4 kap 8 §) ställs krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Läs om DLG:s klagomålshantering i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lärplattformen

På De la Gardiegymnasiet arbetar lärare och elever med en lärplattform. Många av er känner säkert igen detta från grundskolan. Lärplattformen är ett virtuellt klassrum där eleverna lämnar in uppgifter, gör prov, samlar information och har en kommunikation med både varandra och sina lärare.

Mentorns roll

Alla elever får en mentor när de börjar på De la Gardiegymnasiet. Mentors uppgift är att motivera och vägleda eleverna och ha kontakt med hemmet. Mentorn håller också i utvecklingssamtalen. Eleven ska alltid vända sig till sin mentor i första hand. Har du som förälder frågor är det mentorn du ska kontakta.

Modersmål studiehandledning

Som gymnasieelev kan du få studiehandledning på ditt modersmål om du behöver det. Mentor/skoladministratör hjälper till med ansökan.

Schema

Eleverna kan se sitt personliga schema i elevingången – Edlevo, Länk till annan webbplats. med eventuella individuella val och språkval. Klasschemat hittas i Skola 24’s schemavisare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolrestaurangen

Eleverna väljer mellan fyra olika alternativ; Dagens rätt, Dagens vegetariska, Veckans pasta och Veckans soppa. Till dagens lunch serveras alltid en salladsbuffé, mjukt och hårt bröd samt mjölk eller vatten som måltidsdryck. All mat är tillagad enligt Livsmedelverkets rekommendationer och den mjölk som serveras är KRAV-märkt. Restaurangen har öppet varje dag kl 10:30-13:00 och eleverna äter enligt sitt individuella schema. Matsedeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se från och med veckan skolan börjar.

Specialkost

Eventuella behov av specialkost meddelas via via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I e-tjänsten kan även läkarintyg bifogas i de fall detta krävs.

Mer information finns på Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

Skolledning

Skolan är uppdelad i sju olika enheter samt Anpassad gymnasieskola med varsin rektor. Gymnasiechef är Magnus Thilén. Till sin hjälp har varje rektor en skoladministratör. Skoladministratörerna hjälper bland annat till med elevernas kurser/studieplan och CSN. Vilken rektor som är ansvarig för vilket program kan du se under Skolledning/rektorer på sidan med kontaktuppgifter

Skolbiblioteket

I skolbiblioteket finns böcker, dagstidningar och ett antal tidskrifter. På lärplattformen finns bibliotekets digitala resurser, till exempel databaser och bibliotekskatalog, samlade. Elever kan även få hjälp med informationssökning av personalen. Alla nya elever får en biblioteksintroduktion i början av höstterminen. För att få låna böcker behöver eleven ha lånekort eller legitimation med sig.
Skolbiblioteket är öppet måndag-fredag kl 09:00-15:00.

Sjukanmälan

Elever som är frånvarande från skolan ska alltid sjukanmälas så fort som möjligt. Olika program har olika sätt för att meddela sjukdom. Vårdnadshavare kan också anmäla sjukdom/frånvaro via Edlevo-appen eller vårdnadshavaringången. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMS-avisering vid otillåten frånvaro

Har du som vårdnadshavare angivit ditt mobilnummer i Edlevo skickas ett sms till dig om ogiltig frånvaro registreras. Använder du appen skickas även en push-notis.

SYV - Studie- och yrkesvägledning

Eleven kan få hjälp med studieval under och efter gymnasietiden. Det finns även möjlighet till vägledningssamtal, få hjälp att planera studierna och söka information. Kontaktinformation till SYV finns här.

VaktmästerIT

Hos vaktmästarna kan eleverna bland annat få IT support, hämta ut nycklar till elevskåpen i A, C, E och F-huset samt få hjälp med övriga praktiska ärenden.

Viktiga datum att komma ihåg - Lov, studiedagar

Läsårstiderna för läsåret 2024/2025

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se